Betalningsrapport 2022

I Sverige föredrar vi att betala digitalt

Ladda ner PDF

Betalningsvanorna från pandemin består

Publicerad: 15 december 2022

Sverige är ett av världens mest digitala länder. Nio av tio svenskar använder internet dagligen och tre av fyra identifierar sig digitalt genom mobilt bank-id. I EU-kommissionens digitaliseringsindex rankas Sverige fyra efter Finland, Danmark och Nederländerna.

På betalningsmarknaden ersätts kontanter med digitala betalningar, oftast med kort eller Swish. Åren med pandemi gav utvecklingen en extra skjuts, framför allt bland äldre. Fler handlade online och många slutade betala med kontanter i butik för att minimera kontaktytorna. Riksbankens enkät om svenska folkets betalningsvanor 2022 visar att dessa trender består. Digitala betalsätt blir vanligare, vi handlar mycket online och användningen av kontanter fortsätter att minska.

FAKTA – Riksbankens undersökning om betalningsvanor

Riksbankens undersökning om betalningsvanor har sedan 2010 genomförts vartannat år. Undersökningen ger en bild av hur vi betalar i Sverige och hur betalningsvanorna förändras över tid.

I undersökningen 2022 svarade 2 089 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–84 år på Riksbankens enkät. 1 589 personer svarade via en webbintervju. För att fånga personer som inte använder internet genomfördes även 500 telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes mellan den 14:e och 30:e mars 2022.

Enkätsvaren har viktats avseende kön, ålder, region och utbildning för att spegla befolkningen i Sverige. Sifferunderlag från undersökningen 2022 kan hämtas på riksbank.se