Betalningsrapport 2022

I Sverige föredrar vi att betala digitalt

Ladda ner PDF

Vårt sätt att använda kort har förändrats

Publicerad: 15 december 2022

Det senaste decenniet har vårt sätt att använda korten förändrats, både i Sverige och i andra länder. Antalet kortbetalningar per person och år har ökat, samtidigt som snittbeloppet per transaktion har minskat, se diagram 2. Vi använder alltså korten oftare och för inköp till lägre belopp än tidigare. Detta kan bero på att det under 2015 infördes nya regler för kortavgifter inom EU/EES, vilket gjorde det billigare för butiker och handlare att ta emot kortbetalningar. Efter att reglerna införts började fler butiker
acceptera kortbetalningar. Det kan också bero på att ny teknik som ”blippfunktionen” har gjort det enklare och smidigare att använda kort.

Det har även blivit enklare att göra kortbetalningar via telefonen. Mobiltjänster som Apple Pay och Samsung Pay integrerar kortet i telefonen och gör det möjligt att betala genom att hålla telefonen mot en kortterminal. Dessa tjänster används nu allt oftare (se Att betala med mobilen är populärt).

Diagram 2. Vårt sätt att använda kort har förändrats

Dra i reglaget för att se förändringen mellan 2012 och 2020. Den lodräta axeln visar medelvärde per kortbetalning i svenska kronor (SEK). Den horisontella axeln visar antal kortbetalningar per person och år.

Diagram: Vårt sätt att använda kort har förändrats

Diagrammet visar att antalet kortbetalningar per person och år i ett urval av länder och euroområdet har ökat sedan 2012, samtidigt som snittbeloppet per transaktion har minskat.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: ECB, BIS och Riksbanken.