Betalningsrapport 2022

Riksbanken förbereder för en möjlig e-krona

Ladda ner PDF

E-kronor kan bevara, förstärka och förnya betalningsmarknaden

Publicerad: 15 december 2022

Idag har allmänheten tillgång till svenska kronor i två former – statligt utgivna pengar i form av kontanter och digitala pengar utgivna av privata aktörer. Av de privat utgivna pengarna är inlåning hos affärsbankerna vanligast. Det finns också elektroniska pengar även om dessa är ovanliga i Sverige (se Riksbank.se där vi förklarar vad elektroniska pengar är).

I takt med att kontanter används allt mindre finns det en risk att allmänheten i framtiden inte längre har tillgång till och kan betala med statligt utgivna pengar. Företag och privatpersoner skulle då bli helt beroende av privata aktörer för att kunna betala. Riksbanken undersöker därför möjligheten att ge ut ett digitalt komplement till kontanterna, så kallade e-kronor.

E-kronor skulle kunna säkerställa att vi bevarar flera av kontanternas funktioner i en framtid där kontanter inte längre används. En sådan funktion är möjligheten att kunna växla varje insatt krona i en svensk bank till pengar utgivna av Riksbanken. Det är viktigt då det gör att en krona är lika mycket värd oavsett i vilken bank den finns. Riksbanken och andra centralbanker brukar uttrycka det som att kontanter och digitala centralbankspengar säkerställer att vi har ett enhetligt penningsystem.

Riksbanken anser att e-kronor dessutom kan förstärka motståndskraften på betalningsmarknaden. De skulle komplettera utbudet av pengar och betalningstjänster från den privata sektorn. Det är viktigt att det finns flera alternativ vid allvarliga störningar i bankernas eller kortföretagens system. E-kronor skulle även bidra till att förnya betalningsmarknaden. Genom att tillhandahålla e-kronor kan Riksbanken ge andra aktörer än banker direkt tillgång till en alternativ betalningsinfrastruktur där de kan erbjuda betaltjänster till sina kunder. Detta kan underlätta för mindre och nya aktörer att utveckla nya innovativa lösningar och produkter.