Betalningsrapport 2022

Riksbanken får ett tydligare ansvar för kontanterna

Ladda ner PDF

Mer måste göras för att kontanter ska kunna användas i framtiden

Publicerad: 15 december 2022

Genom den nya riksbankslagen och skyldigheten för vissa större kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster har riksdagen säkerställt att delar av kontantinfrastrukturen har fått ett starkare legalt skydd. Men detta räcker inte för att kontanter ska kunna vara ett effektivt betalningsmedel i framtiden.

Kontanter behöver ett starkare legalt skydd

Sedan företaget ClearOn lade ned tjänsten Kassagirot finns det mycket få möjligheter att lösa in utbetalningsavier och betala räkningar med kontanter. För att kontanter ska kunna användas i framtiden måste privatpersoners rätt att handla med dem skyddas. Riksbanken anser att kontanter åtminstone ska kunna användas för att handla samhällsviktiga varor och tjänster och att detta bäst säkerställs genom att de får stärkt skydd som lagligt betalningsmedel.

Värdebolagens verksamhet måste upprätthållas

Idag är Loomis det enda rikstäckande värdebolaget i Sverige. Både Riksbanken och privata banker anlitar Loomis för att utföra kontanttjänster. Det kan till exempel vara att fylla på uttagsautomater eller hantera dagskassor. Både Riksbanken och bankerna måste ha en plan för hur dessa tjänster ska upprätthållas ifall Loomis skulle lämna hela eller delar av Sverige. På politisk nivå behöver man ta ställning till om kontanttransporterna till och från enskilda butiker ska vara beroende av en enskild privat aktör (se Infrastrukturen för kontanter är sårbar).

Bankerna måste ta ett större ansvar för kontanterna

Riksbanken har länge påtalat att bankerna bör vara skyldiga enligt lag att ta emot insättning av kontanter från privatpersoner. Idag gäller skyldigheten för vissa större kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, men bara för uttag av kontanter och insättning av dagskassor. Bankerna måste också erbjuda manuella kontanttjänster för att kunna hjälpa kunder som inte kan använda uttagsautomater eller andra automatiska och digitala tjänster (se Svårt för många att betala digitalt).