Betalningsrapport 2022

Är betalningar i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Digitala betalsätt i Sverige är effektiva

Publicerad: 15 december 2022

Den samhällsekonomiska kostnaden för digitala betalningar med svenska kronor är lägre än för kontanter (se Betalningsrapport 2020 där vi förklarar varför). Från effektivitetssynpunkt är det därför positivt att allt fler väljer att betala digitalt, eftersom det leder till att samhällets totala kostnad för betalningarna blir lägre.

Men det finns även baksidor med en allt mer digitaliserad betalningsmarknad. I takt med att allt fler betalar digitalt marginaliseras kontanter och andra manuella betalsätt. För personer som inte kan använda kort eller digitala betaltjänster blir detta problematiskt eftersom det blir svårt att betala räkningar och göra inköp (se Svårt för många att betala digitalt).