Volume I: Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-2008

Den 23 april 2010 publicerades en ny bok med statistik över det svenska monetära systemets framväxt, Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, Prices and Wages, 1277-2008.

Boken är den första av två delar och fokuserar på växelkurser, konsumentpriser och löner. I den första delen diskuterar forskare från Göteborg, Lund och Stockholm resultaten från medeltiden fram till idag. Bland annat presenteras ett konsumentprisindex som sträcker sig tillbaka till 1290. Indexet visar att det århundrade som upplevt högst inflationstakt var 1500-talet, följt av 1900-talet. Sett i ett längre historiskt perspektiv så har den svenska valutan varit svag mot omvärlden. Genom historien har upprepade utfästelser gjorts om en stabil valuta men stora händelser som krig och djupa ekonomiska kriser har ofta men långt ifrån alltid inneburit att sådana löften brutits. När det gäller löneutvecklingen så visar de historiska serierna att reallönen för en arbetare var högre på medeltiden än i mitten av 1800-talet Sedan 1800-talet har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat. Men från slutet av 1970-talet har skillnaden varit stabil.

Boken, som ges ut av Riksbanken tillsammans med Ekelids förlag, är en del av ett mer omfattande projekt som tidigare resulterat i en databas med historisk monetär statistik som finns på Riksbankens webbplats.

Boken finns bara i en engelsk version.

Contents and list of tables  Länk

 1. Introduction to Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008  Kapitel
  Rodney Edvinsson, Tor Jacobson and Daniel Waldenström
 2. Swedish monetary standards in a historical perspective  Kapitel
  Rodney Edvinsson
 3. Swedish Payment Systems 995–1534  Kapitel     Data
  Rodney Edvinsson, Bo Franzén and Johan Söderberg
 4. The multiple currencies of Sweden-Finland 1534–1803  Kapitel     Data
  Rodney Edvinsson
 5. Foreign exchange rates in Sweden 1658–1803  Kapitel     Data
  Rodney Edvinsson
 6. Foreign exchange rates 1804–1914  Kapitel     Data
  Håkan Lobell
 7. From appreciation to depreciation – the exchange rate of the Swedish krona, 1913–2008  Kapitel     Data
  Jan Bohlin
 8. The evolution of Swedish consumer prices 1290–2008  Kapitel     Data
  Rodney Edvinsson and Johan Söderberg
 9. Long-term trends in real wages of labourers  Kapitel     Data
  Johan Söderberg
 10. Nominal and real wages of manufacturing workers, 1860–2007  Kapitel     Data
  Svante Prado

Presentation of the authors  Länk

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-01