Så betalar svenskarna 2020

1. Betalningsmarknaden digitaliseras

Ladda ner PDF
1. Betalningsmarknaden digitaliseras

Kontantfritt – inte problemfritt

Personer i glesbygden har svårare att klara sig utan kontanter. Detsamma gäller äldre personer. Dessutom upplever många då och då tekniska problem med att betala i butik.

Publicerad: 29 oktober 2020

Äldre personer är mest negativa till att kontantanvändningen minskar

Andel personer i respektive åldersgrupp som är negativt inställd till att användningen av kontanter minskar i samhället, andelar i procent.

Diagram: Äldre personer är mest negativa till att kontantanvändningen minskar

Diagrammet visar att andelen som är negativt inställd till att användningen av kontanter minskar ökar med stigande ålder. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken.