Så betalar svenskarna 2020

Är betalningarna i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Coronapandemin sätter press på kontantdistributionen

Publicerad: 29 oktober 2020

Utvecklingen på betalningsmarknaden har påskyndats av att coronapandemin markant minskade omsättningen i delar av handeln, besöks-, nöjes- och restaurangnäringen. Ett tydligt tecken på detta är att såväl antalet automatuttag som uttaget värde sjönk i början på pandemin och sedan stabiliserade sig på en lägre nivå. Minskningen i kontantanvändningen har alltså minskat mängden kontanter som behöver transporteras och antalet dagskassor som behöver sättas in. Uttagsautomaterna behöver heller inte fyllas lika ofta.

Om det visar sig att minskningen i kontantanvändningen är permanent kan det skapa bekymmer eftersom det troligtvis blir mindre lönsamt för värdetransportbolagen att distribuera kontanter i samma utsträckning som tidigare. Men de större bankerna kommer samtidigt att få lagkrav på sig att erbjuda en viss nivå på tjänsterna för kontantuttag och insättning av dagskassor (se Svenska sedlar och mynt – Riksbankens nya ansvar för kontanthanteringen). Detta kan i sin tur bidra till att stabilisera efterfrågan på värdebolagens kontanttjänster.