Så betalar svenskarna 2020

Är betalningarna i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Alla betalningar förutsätter att det finns en bakomliggande infrastruktur

Publicerad: 29 oktober 2020

För att kontanter ska kunna användas i samhället krävs en bakomliggande infrastruktur i form av exempelvis uttagsautomater, serviceboxar för dagskassor, transportbilar och säkra lokaler för förvaring av kontanter. När man använder blankettgiro behövs en fungerande posthantering och en inläsningscentral som översätter blanketterna till digital information. Digitala betalningar kräver IT-plattformar där betalningsinformationen kan processas. Vid en kortbetalning ska kundens bank utväxla information med butikens bank och vid betalning genom e-faktura behöver fakturainformationen överföras till kundens bank och redovisas för kunden. All sådan infrastruktur för med sig kostnader av olika slag.