Svenska folkets betalningsvanor

Vartannat år genomför Riksbanken en intervjuundersökning för att få en bild av svenskarnas betalningsvanor och hur de förändras över tid. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2023 och resultatet från Svenska folkets betalningsvanor presenteras nedan.

Svenska folkets betalningsvanor

Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel som bankkort och Swish samtidigt som kontantanvändandet minskar. Bland de elektroniska betalningsmedlen dominerar fortfarande bankkort. Det visar en enkätundersökning som Riksbanken har gjort för att få bättre kunskap om svenska folkets betalningsvanor.

Normalt sett genomför Riksbanken vartannat år en undersökning för att få en bild av hur svenska folkets betalningsvanor ser ut och förändras över tid. Eftersom Riksbankens Betalningsrapport från och med 2024 publiceras på våren genomförde Riksbanken den senaste undersökningen om betalningsvanor redan under hösten 2023, så att det inte skulle gå mer än två år mellan undersökningsomgångarna.

I undersökningen 2023 intervjuades totalt 2 050 slumpvis utvalda personer, varav 501 via telefonintervjuer och 1 549 via en webbenkät , i åldrarna 18-84 år. Insamlingsperioden var mellan den 4 - 30 september 2023.

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2023

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2022

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2020

Svenska folkets betalningsvanor 2018 (pdf, 751,4 kb)

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2018 (xlsx, 183,6 kb)

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2018 glesbygd (xlsx, 120,5 kb)

Undersökning om utlandsbetalningar

I samband med den senaste undersökningen om betalningsvanor genomförde Riksbanken även en riktad undersökning om utlandsbetalningar, även kallat remitteringar, för att få en bild av hur utlandsfödda personer och personer med utlandsfödda föräldrar skickar pengar till personer i andra länder. I undersökningen intervjuades 443 slumpvis utvalda utlandsfödda personer i åldrarna 18 till 79 år och 412 slumpvis utvalda utlandsfödda personer eller personer med utlandsfödda föräldrar i åldrarna 18 till 79 år. Insamlingsperioden var mellan den 26 september och den 16 oktober 2023.

Sifferunderlag, Utlandsbetalningar utlandsfödda 2023

Sifferunderlag, Utlandsbetalningar utlandsfödda och utländska föräldrar 2023

Swish används nu mer än kontanter

Svenska folkets svar på enkätfrågan ”Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?”, andelar i procent. Flera svarsalternativ möjliga.

Diagram: Swish används nu mer än kontanter

Uppgifter uppdateras vartannat år. Använd reglaget under diagrammet för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.

Kortbetalningar dominerar vid köp i butik

Svenska folkets svar på enkätfrågan ”Hur betalade du vid ditt senaste köp i butik?”, andelar i procent.

Diagram: Kortbetalningar dominerar vid köp i butik

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.
Källa: Riksbanken.

Kontanter används i mindre utsträckning

Andel personer som betalat kontant vid sitt senaste köp, andelar i procent.

Diagram: Kontanter används i mindre utsträckning

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

Debetkort och Swish vanligast att betala med vid e-handel

Andel som betalat med respektive betalsätt vid e-handel under de senaste 30 dagarna, andelar i procent, 2023.

Diagram: Debetkort och Swish vanligast att betala med vid e-handel

Anm. Flera svarsalternativ var möjliga. Direktbetalning är betalningar där man följer en länk från webbutiken till internetbanken, där betalningen utförs direkt.

Källa: Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-14