Svenska folkets betalningsvanor

Vartannat år genomför Riksbanken en intervjuundersökning för att få en bild av svenskarnas betalningsvanor och hur de förändras över tid. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2022 och resultatet från Svenska folkets betalningsvanor presenteras nedan.

Svenska folkets betalningsvanor

Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel som bankkort och Swish samtidigt som kontantanvändandet minskar. Bland de elektroniska betalningsmedlen dominerar fortfarande bankkort. Det visar en enkätundersökning som Riksbanken har gjort för att få bättre kunskap om svenska folkets betalningsvanor.

Vartannat år genomför Riksbanken en undersökning för att få en bild av hur svenska folkets betalningsvanor ser ut och förändras över tid. I undersökningen 2022 intervjuades totalt 2 089 slumpvis utvalda personer, varav 500 telefonintervjuer och 1 589 webbintervjuer, i åldrarna 18-84 år. Insamlingsperioden var mellan den 14 - 30 mars 2022.

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2022

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2020

Svenska folkets betalningsvanor 2018 (pdf, 751,4 kb)

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2018 (xlsx, 183,6 kb)

Sifferunderlag, Svenska folkets betalningsvanor 2018 glesbygd (xlsx, 120,5 kb)

Swish används nu mer än kontanter

Svenska folkets svar på enkätfrågan ”Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?”, andelar i procent. Flera svarsalternativ möjliga.

Diagram: Swish används nu mer än kontanter

Uppgifter uppdateras vartannat år. Använd reglaget under diagrammet för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Ålder spelar roll för valet av betalningsmedel

Svenska folkets svar på enkätfrågan ”Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?”, andelar i procent per åldersgrupp.

Diagram: Ålder spelar roll för valet av betalningsmedel

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Kortbetalningar dominerar vid köp i butik

Svenska folkets svar på enkätfrågan ”Hur betalade du vid ditt senaste köp i butik?”, andelar i procent.

Diagram: Kortbetalningar dominerar vid köp i butik

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Kontanter används i mindre utsträckning

Andel personer som betalat kontant vid sitt senaste köp, andelar i procent.

Diagram: Kontanter används i mindre utsträckning

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Kontanter tas ut i mindre utsträckning

Svenska folkets svar på enkätfrågan ” Hur ofta tar du ut kontanter i bankomater eller i kassan på bankkontor?”, andelar i procent.

Diagram: Kontanter tas ut i mindre utsträckning

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Färre upplever problem med att betala med kontanter

Svenska folkets svar på enkätfrågan ” Har du velat betala med kontanter i butik, men upplevt att butiken inte accepterat dem?”, andelar i procent.

Diagram: Färre upplever problem med att betala med kontanter

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Äldre personer är mest negativa till att kontantanvändningen minskar

Andel personer i respektive åldersgrupp som är negativt inställd till att användningen av kontanter minskar i samhället, andelar i procent.

Diagram: Äldre personer är mest negativa till att kontantanvändningen minskar

Uppgifter uppdateras vartannat år. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-18