Förord

Riksbanken är en oberoende myndighet under riksdagen som i sin verksamhet bland annat ska följa riksbankslagen. Den...

Riksbanken, hållbarhet och klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna och de åtgärder som vidtas för att motverka dem, påverkar förutsättningarna fö...

Klimatförändringarna berör alla Klimatförändringarna påverkar Riksbanken Inriktningen på Riksbankens hållbarhetsarbete

Fördjupning: Riksbanken undersöker möjligheten för stresstest av klimatrisker i svenska banker

Klimatförändringarna blir allt allvarligare och omställningen till en hållbar ekonomi sker inte tillräckligt snabbt....

Klimatstresstest skiljer sig från vanliga stresstest Vilken risk ska testet fånga?