Riksbankens Klimatrapport 2023

Riksbankens arbete på hållbarhetsområdet

Till rapportens startsida
Riksbankens arbete på hållbarhetsområdet

Riksbankens energiförbrukning och utsläpp av koldioxid

Publicerad: 25 januari 2023

Riksbanken mäter sedan flera år tillbaka energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och redovisar varje år dessa uppgifter i årsredovisningen. I tabellen nedan redovisas värdena för de senaste tre åren. De låga siffrorna för utsläpp av koldioxid från tjänsteresor under 2020 och 2021 berodde på att få tjänsteresor genomfördes till följd av pandemin.

Riksbanken har under året vidtagit åtgärder för att spara energi i sina lokaler genom att sänka värmen.

Tabell 2. Riksbankens energiförbrukning och utsläpp av koldioxid från tjänsteresor
202020212022
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (ton), totalt per anställd0,230,081,15
Energiförbrukning, totalt (MWh)5 4085 7855 549
Energiförbrukning, totalt per anställd (MWh per kvadratmeter)15,0 (0,21)14,6 (0,22)13,1 (0,21)

Anm.: Med anställd avses här genomsnittligt antal årsarbetare. Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor omfattar sedan andra halvåret 2021 även utsläpp från tågresor.

Källa: Riksbanken.

Riksbanken anlitade under 2022 ett externt konsultföretag som fick i uppdrag att granska Riksbankens styrande dokument inom miljöområdet samt ge förslag på ändringar. Uppdraget omfattade också att ge förslag på lämpliga mål för Riksbankens interna miljöarbete inklusive förslag på hur dessa ska mätas och följas upp. I uppdraget ingick även att ge förslag på hur det interna miljöarbetet lämpligast kan organiseras och bedrivas på Riksbanken och en utvärdering av behovet av att göra en ny miljöutredning.