Riksbankens Klimatrapport 2023

Appendix: Riksbankens klimatrelaterade publikationer

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2023

Appendix: Riksbankens klimatrelaterade publikationer

Publicerad: 25 januari 2023

Strategi

Hållbarhetsstrategi, december 2020.

Rapporter

Finansinspektionen, Sveriges Riksbank (2022), ”Omställningsrisker i bankernas låneportföljer – en tillämpning av Pacta”, Gemensam rapport av Finansinspektionen och Sveriges riksbank

Sveriges Riksbank, (2022), ”Riksbankens klimatrapport: Klimatrisker i policyarbetet"

Publicerade tal

Ingves, Stefan (2022), ”Inflationsmålspolitiken behöver uppdateras för att klara framtidens utmaningar”, tal 31 maj på Nationalekonomiska Föreningen

Breman, Anna (2020), ”Så kan Riksbanken bidra till klimatpolitiken”, tal 3 mars på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Flodén, Martin (2019), ”Riksbanken säljer obligationer av klimatskäl”, tal 13 november på Örebro universitet.

Fördjupningar i penningpolitisk rapport

Hur påverkar klimatförändringarna Riksbankens arbete?”, november 2020.

Fördjupningar i finansiell stabilitetsrapport

Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker”, nr 2, 2020.

Ekonomiska kommentarer

Frykström, Niklas (2022), ”Transparens för effektivitet och finansiell stabilitet”, Ekonomiska kommentarer, nr 11, Sveriges riksbank.

Apel, Mikael (2022), ”Hur påverkar klimatomställningen inflationen?”, Ekonomiska kommentarer, nr 5, Sveriges riksbank.

Brattström, Emma och Ruzica Gajic (2022),”Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv”, Ekonomiska kommentarer, nr 4, Sveriges riksbank.

Bylund, Emma och Magnus Jonsson (2021), ”En översikt av de ekonomiska konsekvenserna i NGFS klimatscenarier”, Ekonomiska kommentarer, nr 14, Sveriges riksbank.

Blixt, Johan, Emma Brattström och Maria Ferlin (2021), ”Hållbarhetsrapportering - behov av ökad standardisering och transparens”, Ekonomiska kommentarer, nr 4, Sveriges riksbank.

Andersson, Magnus och Mikael Stenström (2021), ”Hållbarhetshänsyn vid köp av företagsobligationer”, Ekonomiska kommentarer, nr 3, Sveriges riksbank.

Ferlin, Maria och Vanessa Sternbeck Fryxell (2020), ”Gröna obligationer – stora i Sverige och med potential att växa”, Ekonomiska kommentarer, nr 12, Sveriges riksbank.

Bylund, Emma och Magnus Jonsson (2020), ”Hur påverkar klimatförändringarna den långsiktiga realräntan?”, Ekonomiska kommentarer, nr 11, Sveriges riksbank.

Danielsson, Mattias (2020), ”Havsnivåhöjning till följd av global uppvärmning innebär ökade risker för bostäder”, Ekonomiska kommentarer, nr 10, Sveriges riksbank.

Olovsson, Conny (2018), ”Är klimatförändringar relevanta för en centralbank?”, Ekonomiska kommentarer, nr 13, Sveriges riksbank.

Penning- och valutapolitik

Olovsson, Conny (2020), ”Den globala uppvärmningen ur ett ekonomiskt perspektiv”, Penning- och valutapolitik, nr 2.

Staff memo

Cella, Christina (2022), “Fifty shades of green: the colour of Swedish equity funds”, Staff memo, september, Sveriges riksbank

Cella, Cristina (2021), “Banking and climate-related risks, implications for financial stability in Sweden”, Staff memo, maj, Sveriges riksbank.

Working papers och artiklar publicerade av Riksbankens forskare i akademiska tidskrifter

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2021a), “Suboptimal Climate Policy”. Journal of the European Economic Association, Vol, 19, pp. 2895-2928

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2021b), “Directed technical change as a response to natural-resource scarcity”. Journal of Political Economy, Vol. 129, pp. 3030-3072.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2021c), “Suboptimal Climate Policy: non-uniform and indirect taxation of CO2”. Mimeo, Stockholm University.

Olovsson, Conny (2019), “Oil prices in a general equilibrium model with precautionary demand for oil”. Review of Economic Dynamics, Vol. 32, pp. 1-17.

Gars, Johan och Conny Olovsson (2019), “Fuel for economic growth?”.Journal of Economic Theory, Vol. 184.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2018), “The Consequences of Uncertainty: Climate Sensitivity and Economic Sensitivity to the Climate.” Annual Review of Economics, Vol. 10, pp. 189–205.

Hassler, John, Per Krusell och Conny Olovsson (2010), “Oil Monopoly and the Climate”, American Economic Review: Papers and Proceedings, Vol. 100, No.2, May 2010. pp: 460-464