Flodén: Riksbanken säljer obligationer av klimatskäl

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. De påverkar hur ekonomin fungerar och skapar nya risker på de finansiella marknaderna. ”Riksbanken behöver analysera och hantera de ekonomiska följderna av klimatförändringarna. Även om det är regering och riksdag som ska utforma klimatpolitiken så kan vi i viss mån bidra i klimatarbetet genom att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringar i valutareserven. Det gör vi nu genom att välja bort emittenter som gör ett stort klimatavtryck.” Det sa Martin Flodén i sitt tal i Örebro idag.

Datum: 2019-11-13 11:00

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: Örebro universitet och Kommuninvest, Örebro

Riksbankens valutareserv blir lite mer hållbar

Förra året beslutade direktionen att hållbarhetsaspekter ska vägas in i placeringsbesluten. Detta kan innebära att man placerar en del av valutareserven i särskilt klimatvänliga tillgångar, till exempel gröna obligationer. ”Jag är dock tveksam till en sådan strategi, bland annat eftersom våra placeringar huvudsakligen sker i obligationer utgivna av stater och delstater”, förklarade Flodén. Det är svårt att i en statsbudget öronmärka pengar för särskilda projekt.

Däremot kan Riksbanken göra en helhetsbedömning av hur staterna arbetar för ett hållbart klimat och välja bort emittenter som har stor klimatpåverkan. ”Vi har därför nyligen sålt innehaven av obligationer utgivna av den kanadensiska provinsen Alberta och de australiska delstaterna Queensland och Western Australia”, påpekade Flodén.

Finanspolitiken har utrymme att hantera en lågkonjunktur

Flodén tog också upp Riksbankens möjligheter att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om konjunkturen framöver blir sämre än i Riksbankens prognoser. Han ser de möjligheterna som ganska begränsade. Det florerar visserligen olika förslag på hur penningpolitiken skulle kunna använda okonventionella metoder för att göras mer expansiv, men enligt Flodén handlar dessa förslag om finanspolitik förtäckt till penningpolitik.  

”Det finns goda möjligheter att göra den svenska finanspolitiken mer expansiv om det behövs, men det är regering och riksdag som beslutar om hur såväl klimat- som finanspolitik ska utformas i Sverige”, avslutade Martin Flodén.

Uppdaterad 2019-11-13