Riksbankens uppdrag inom betalningar

Riksbanken ska ”bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt inbegripet att allmänheten ska kunna göra betalningar”. Det innebär att Riksbanken ska verka för stabilitet i det finansiella systemet och se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt.

Centralbankens roll på betalningsmarknaden

Betalningar och betalningssystem är centrala delar av Sveriges infrastruktur. De kan jämföras med transportnät och vatten och avlopp. Utan betalningar fungerar inte samhället. Det är därför Riksbanken och andra centralbanker runtom i världen fått i uppgift att främja säkra och effektiva betalningar.

Riksbankens roll och uppdrag på betalningsmarknaden är att utgå från ett samhällsekonomiskt perspektiv och tillhandahålla lösningar där det är svårt att uppnå god samhällsekonomisk effektivitet utan statlig medverkan.

För att se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt innebär det att Riksbanken:

  • ger ut sedlar och mynt 
  • äger och driver det centrala betalningssystemet (RIX) som banker och andra aktörer kan använda för att göra betalningar
  • bevakar och analyserar utvecklingen på marknaden samt publicerar en årlig utvärderingsrapport, se Betalningsrapport.
  • arbetar för att säkra stabiliteten och effektiviteten på betalningsmarknaden - Riksbanken undersöker till exempel möjligheten att ge ut ett digitalt komplement till kontanter – så kallade e-kronor
  • verkar för stabilitet i det finansiella systemet, läs mer om finansiell stabilitet
  • ansvarar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl krissituationer som inträffar under fredstid som i en situation där höjd beredskap råder, läs mer om Riksbankens ansvar avseende civil beredskap för betalningar.

Riksbanken tar också fram statistik, deltar i utformningen av regelverk samt svarar på remisser och konsultationer. Riksbanken deltar också i samtal med marknadens aktörer och i internationella forum, bland annat Bank for International Settlements (BIS), Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella Valutafonden (IMF), och verkar för att internationella regelverk ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Vad krävs för att betalningar ska vara säkra och effektiva?

För att betalningar ska vara säkra måste pengarna behålla sitt värde över tid och inte förfalskas eller användas för bedrägerier. Betaltjänstleverantörer och betalningssystem ska omges av tydliga regelverk och vara motståndskraftiga mot störningar. Det ska även finnas flera betalsätt så att det går att betala även om störningar i något av systemen ändå skulle inträffa.

För att betalningar ska vara effektiva ska samhällets kostnader, inklusive energiåtgången, för olika betalsätt vara låga. Betalningarna ska dessutom vara snabba och enkla, användarna ska ha god tillgång till betaltjänster och det ska finnas olika betalsätt att välja mellan beroende på situation och förutsättningar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-20