Riksbankens ansvar för betalningar

Riksbankens mål är att betalningar i Sverige ska vara säkra, effektiva och tillgängliga. Betalningarna ska även fungera under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Riksbanken utgår ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och tillhandahåller lösningar samt agerar där det är svårt att uppnå målen utan statlig medverkan.

Riksbankens mandat på betalningsområdet

Enligt regeringsformen ska Riksbanken främja ett väl fungerande betalningssystem. Enligt riksbankslagen ska Riksbanken bidra till att hålla det finansiella systemet stabilt och effektivt, inbegripet att allmänheten ska kunna göra betalningar. Riksbanken ska tillhandahålla ett system för avveckling av betalningar, bidra till att det finns tillgång till kontanter i betryggande utsträckning i hela Sverige samt se till att allmänheten kan betala under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Riksbanken får, efter riksdagens medgivande, ge ut digitala betalningsmedel.

Följande målsättningar styr Riksbankens arbete med betalningar

Betalningarna ska vara säkra

Betalningssystemet ska vara stabilt, motståndskraftigt mot störningar i normala tider samt fungera i fredstida kriser och vid höjd beredskap. Det ska vara möjligt att använda flera olika betalsätt så att det går att betala även om störningar inträffar i någon del av betalningssystemet. Skyddet mot bedrägeri ska vara högt. Betalaren och betalningsmottagaren ska vara trygga med att betalningen kommer fram och att de kontanter man tar emot är äkta, samt att identitetsuppgifter och kortuppgifter inte röjs och används av obehöriga.

Betalningarna ska vara effektiva

Samhällets kostnader inklusive energiåtgång för olika betalsätt ska vara låga. Avgifter ska vara transparenta och betalningarna ska vara snabba och smidiga. Det ska även finnas en sund konkurrens mellan de aktörer som erbjuder betaltjänster. Det innebär bland annat att betalningssystemet ska vara tillgängligt för olika typer av aktörer som vill erbjuda betaltjänster.

Betalningarna ska vara tillgängliga

Det ska vara möjligt för alla i Sverige att betala till rimliga kostnader. Användarna ska ha god tillgång till betaltjänster och det ska finnas olika betalsätt att välja mellan beroende på situation och förutsättningar.

Målen om säkra, effektiva och tillgängliga betalningar går ibland att förena, men det finns också motsättningar mellan dem.

Riksbankens roll på betalningsmarknaden

Riksbanken utgår ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och tillhandahåller lösningar samt agerar där det är svårt att uppnå god samhällsekonomisk effektivitet utan statlig medverkan. Betalningsmarknaden präglas av stordriftsfördelar och nätverkseffekter, vilket kan medföra en hög grad av marknadskoncentration, bristande konkurrens och innovation. Betalningsmarknadens särdrag medför även att tillgängligheten och motståndskraften kan bli allt för svag utan statens medverkan. Riksbanken behöver därför ta en aktiv roll på betalningsmarknaden.

I vissa fall handlar det om att Riksbanken tillhandahåller tjänster, själv eller i samarbete med privata aktörer, som till exempel att slutföra betalningar mellan deltagare i betalningssystemet RIX. I andra fall handlar det om att Riksbanken fungerar som en katalysator och möjliggör koordinering, dialog, samt skapar förutsättningar för privata tjänster och lösningar. Riksbanken kan även fungera som standardsättare. Därutöver deltar Riksbanken i utformningen av regelverk nationellt och internationellt. Riksbanken övervakar dessutom finansiella infrastrukturer och andra viktiga aktörer i ekosystemet för betalningar samt följer utvecklingen på betalningsmarknaden.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-14