Riksbankens uppdrag inom betalningar

Riksbanken har i uppdrag att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. Det innebär att Riksbanken ska verka för stabilitet i det finansiella systemet och se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt.

Centralbankens roll på betalningsmarknaden

Betalningar och betalningssystem är centrala delar av Sveriges infrastruktur. De kan jämföras med transportnät och vatten och avlopp. Utan betalningar fungerar inte samhället. Det är därför Riksbanken och andra centralbanker runtom i världen fått i uppgift att främja säkra och effektiva betalningar.

Riksbankens roll och uppdrag på betalningsmarknaden är att utgå från ett samhällsekonomiskt perspektiv och tillhandahålla lösningar där det är svårt att uppnå god samhällsekonomisk effektivitet utan statlig medverkan.

För att se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt innebär det att Riksbanken:

  • ger ut sedlar och mynt 
  • äger och driver det centrala betalningssystemet (RIX) som banker och andra aktörer kan använda för att göra betalningar
  • arbetar för att säkra stabiliteten och effektiviteten på betalningsmarknaden - Riksbanken analyserar till exempel möjligheten att modernisera Riksbankens pengar och system för snabba betalningar så att de blir bättre anpassade till en digital framtid
  • verkar för stabilitet i det finansiella systemet, läs mer om finansiell stabilitet

Riksbanken tar också fram statistik, deltar i utformningen av regelverk samt svarar på remisser och konsultationer. Riksbanken deltar också i samtal med marknadens aktörer och i internationella forum, bland annat Bank for International Settlements (BIS), Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella Valutafonden (IMF), och verkar för att internationella regelverk ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-10-29