Filmer om Riksbanken

Vill du veta mer om hur Riksbanken arbetar för att Sverige ska ha stabil inflation och finansiell stabilitet? Se våra filmer om Riksbanken. Filmerna kan även användas i undervisningssyfte och som stöd finns en studiehandledning.

Handledningen ska ge gymnasielärare ett enkelt och användbart verktyg för att utveckla elevernas kunskap om Riksbanken, samhällsekonomi och hur ekonomin påverkar olika aktörer i samhället.

Till några av filmerna om Riksbanken finns arbetsblad med faktafrågor och diskussionsfrågor.

Studiehandledning för filmer om Riksbanken

Vad är penningpolitik, arbetsblad

Vad är finansiell stabilitet, arbetsblad

Hur fungerar styrräntan, arbetsblad

Vad är inflation, arbetsblad

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?

Vad är finansiell stabilitet?

Vad är finansiell stabilitet, varför är det viktigt och vad är Riksbankens roll och uppdrag?

Se filmen "Vad är finansiell stabilitet?"

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen "Hur fungerar styrräntan?"

Vad är inflation?

Den här filmen förklarar vad inflation är och varför det är bra med låg och stabil inflation.

Se filmen "Vad är inflation?"

Vad är pengar?

Den här filmen förklarar vad pengar är och hur pengar skapas.

Se filmen "Vad är pengar?"

Flodén om inflation

Kort film där vice riksbankschef Martin Flodén förklarar vad inflation är.

Se filmen "Vad är inflation?"

Inflationen är inte lika för alla

Kort film där vice riksbankschef Anna Breman förklarar varför.

Se filmen "Inflationen är inte lika för alla"

Om riksbankshuset

Om riksbankshusets arkitektur och historia.

Se filmen om riksbankshuset

Film om vår historia

Gunnar Wetterberg, historiker och författare beskriver vår historia med sina egna ord och tar oss på en resa genom Riksbankens 350-åriga historia.

Se filmen ”Sveriges riksbank 1668-2018”