Filmer om Riksbanken

Vill du veta mer om hur Riksbanken arbetar för att Sverige ska ha stabil inflation och finansiell stabilitet? Se våra filmer om Riksbanken. Filmerna kan även användas i undervisningssyfte och som stöd finns en studiehandledning.

Handledningen ska ge gymnasielärare ett enkelt och användbart verktyg för att utveckla elevernas kunskap om Riksbanken, samhällsekonomi och hur ekonomin påverkar olika aktörer i samhället.

Till några av filmerna om Riksbanken finns arbetsblad med faktafrågor och diskussionsfrågor.

Studiehandledning för filmer om Riksbanken

Vad gör Riksbanken, arbetsblad

Vad är penningpolitik, arbetsblad

Vad är finansiell stabilitet, arbetsblad

Hur fungerar styrräntan, arbetsblad

Vad är inflation, arbetsblad