Riksbanken Play

2022-05-30

RIKSBANKEN FÖRKLARAR: Inflationen är inte lika för alla

Hur hög är din inflation? Det kan nämligen vara stora skillnader mellan den inflation som du möter och den som dina vänner eller släktingar möter i sin vardag. Den upplevda inflationen kan också vara en annan än den uppmätta inflationen. Vice riksbankschef Anna Breman förklarar hur de här skillnaderna kan uppstå och vad det innebär för Riksbankens penningpolitik.

Kategorier: Penningpolitik