Frågor & svar om lån i amerikanska dollar

Federal Reserve, Reserve Bank of Australia, Reserve Bank of New Zealand, Bank of Korea, Monetary Authority of Singapore, Danmarks Nationalbank, Norges Bank och Sveriges riksbank inrättade tillfälliga, ömsesidiga valutaarrangemang (swapfaciliteter) för att hantera den ansträngda situationen på marknaderna för kortfristig upplåning i US-dollar under coronapandemin. Programmet avslutades den 1 oktober 2021.

Vad innebär det att Riksbanken ingår ett swapavtal med Federal Reserve?

En valutaswap innebär två parter (i detta fall Riksbanken och Federal Reserve), byter sina respektive valutor (i detta fall SEK och USD) med varandra under en period för att sedan byta tillbaka mot en viss kostnad i ränta.  Genom ett swapavtal får Riksbanken tillgång till en sådan valutaswap. Det gör att Riksbanken skulle, om nödvändigt, kunna låna ut en större mängd dollar till sina motparter än vad som annars skulle vara möjligt. Utan en sådan swap begränsas den volym som Riksbanken kan låna ut av vad som finns tillgängligt i valutareserven.

Varför ingick Riksbanken ett swapavtal med Federal Reserve?

Det var viktigt att Riksbanken hade denna möjlighet då bankerna och deras kunder behöver dollar för sin verksamhet. Riksbankens utlåning av dollar förbättrade bankernas och deras kunders tillgång till dollar i en situation när marknaderna fungerade sämre.

Varför är dollarn en så viktig valuta vid stressade situationer på de finansiella marknaderna?

Dollarn är en viktig valuta för global handel, men även en stor del av finansiella tillgångar så som aktier och andra värdepapper är denominerade i dollar. Det är bland annat därför det under tider av oro och stress (som under den finansiella krisen som utbröt  2008) brukar‎ bli brist på just dollar. 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-21