Förutsättningar för användning och vidarepublicering av Swestr

Riksbanken tillhandahåller Swestr samt genomsnittsräntor och index. Användning respektive vidarepublicering sker under förutsättningarna nedan.

Förutsättningar för vidarepublicering och användning av referensräntan Swestr samt genomsnittsräntor och index baserade på Swestr

Riksbanken är administratör av Swedish krona Short Term Rate (Swestr) och tillhandahåller Swestr. Riksbanken tillhandahåller även genomsnittsräntor och index baserade på Swestr.

Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) tillhandahålls gratis utan att någon licenskostnad krävs för användning eller vidarepublicering. Vid användning och vidarepublicering av Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) gäller följande.

Dessa förbehåll kan komma att ändras av Riksbanken från tid till annan och den senaste versionen finns tillgänglig på svenska och engelska på Riksbankens webbplats.

Användning av Swestr samt genomsnittsräntor och index baserade på Swestr

Vid användning av Swestr gäller följande:

  • Riksbanken ansvarar inte för fel eller brister i Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index), eller för eventuella förseningar i uppdateringen av Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index).
  • Riksbanken ansvarar inte för användningen av Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) i finansiella instrument, avtal, handel eller annan kommersiell verksamhet eller annat affärsbeslut, eller för underlåtenhet eller oförmåga att använda Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) i något av dessa sammanhang.

Vidarepublicering av Swestr samt genomsnittsräntor och index baserade på Swestr

För aktörer som genom sina informationssystem, handelsplattformar, webbplatser eller på annat sätt publicerar Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) gäller följande:

  • Riksbanken ansvarar inte för fel eller brister som uppkommer i samband med vidarepublicering av Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index).
  • Det ska tydligt framgå att Riksbanken är administratör för Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index).
  • Det ska tydligt framgå att Riksbanken är källan för vidarepublicerad information om Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index).
  • Riksbankens villkor för användning ska tydligt framgå.
  • Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) får användas i beräkningsverktyg för till exempel prissättning av finansiella instrument.
  • Swestr (inklusive genomsnittsräntor och index) får användas som ingångsvärden för annan information som tillhandahålls av aktören, men det ska i så fall framgå tydligt vilken information som ursprungligen publicerats av Riksbanken och vilken information som aktören ifråga har förädlat. Den information som publiceras efter förädling får under inga omständigheter presenteras på sådant sätt att den kan förväxlas med informationen som tillhandahålls av Riksbanken.
  • Det är inte tillåtet att presentera en tjänst som ett ”officiellt samarbete”, ”partnerskap” eller liknande med Riksbanken.
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-02