Valutakursindex - KIX och TCW

Valutakursindex väger samman olika bilaterala växelkurser till en effektiv (eller genomsnittlig) växelkurs. Genom att studera valutakursindex kan man se hur mycket värdet på kronan har förändrats. Ett högre värde på index betyder att kronan har försvagats och ett lägre värde att kronan har förstärkts. Riksbanken publicerar KIX (”kronindex”). Index har den 18 november 1992 som startdatum då index är lika med 100.

KIX

KIX ("kronindex") är ett geometriskt kedjeindex där vikterna bygger på totala flöden av bearbetade varor och råvaror för 31 länder (exklusive Ryssland). Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som "tredje lands"-effekter. Vikterna uppdateras varje år, och baseras på data med några års tidsfördröjning.

Metoden för att beräkna vikterna togs fram av Konjunkturinstitutet, som också beräknade vikter fram till och med 2015. Från 2016 har Riksbanken ansvaret för att beräkna vikterna. För ytterligare information och en beskrivning av metoden för att beräkna vikterna, se artikeln av Alsterlind (2006) och Konjunkturinstitutets webbplats.

Rubeln utesluts från beräkningen av KIX-index

Med anledning av den låga likviditeten i marknaden och höga volatiliteten i SEK/RUB-kursen upphörde Riksbanken med att publicera rubelkursen från och med den 28 mars 2022. Publicering av valutakursen återupptas när det bedöms att marknadsförhållandena har ändrats. Rubeln uteslöts även från beräkningen av KIX-index.

TCW-index publiceringen har upphört

TCW-index ("total competitiveness weights") är ett geometriskt index och vikterna bygger på genomsnittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till såväl export-, import- som "tredje lands"-effekter. Vikterna, som har tagits fram av IMF, baseras på data från 1989-91 och har därefter inte uppdaterats.

Riksbanken upphörde med publicering av TCW-index den 30 juni 2021. Riksbanken rekommenderar att KIX-index används i alla relevanta sammanhang där växelkursindex förekommer.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-02