Betalningsrapport 2024

Utvecklingen på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Utvecklingen på betalningsmarknaden

Överföringar till utlandet upplevs vara säkra men dyra

Utlandsfödda gör oftare överföringar till privatpersoner i utlandet än vad Sveriges befolkning gör som helhet. Det vanligaste sättet att föra över pengar utomlands är via banken och de flesta anser att överföringarna går snabbt och känns trygga. Däremot tycker de allra flesta att det är dyrt.

Jordglob med pilar som ska symbolisera transaktioner, texter med valutorna Euro, pund, dollar och svenska kronor. En symbol visar en dator med en transaktion mellan Euro och svenska kronor.

Publicerad: 14 mars 2024

I detta avsnitt gör vi en djupdykning i en viss typ av utlandsbetalningar – överföringar till privatpersoner utomlands, som ofta definieras som remitteringar. Remitteringar är en viktig inkomstkälla för många länder men statistiken över omfattningen är ofta av låg kvalitet. Detta beskrivs bland annat i artikeln Remitteringar – de förbisedda betalningarna. Som ett led i att förbättra statistiken och öka förståelsen för remitteringsflöden från Sverige har Riksbanken därför gjort en undersökning om hur utlandsfödda skickar pengar till privatpersoner utomlands.

Riksbankens undersökning om utlandsbetalningar

Riksbankens undersökning om utlandsbetalningar ger en bild av vilka länder privatpersoner i Sverige skickar pengar till, hur de skickar pengar och hur de upplever att det fungerar. Utlandsfödda tenderar att göra fler betalningar till utlandet än Sveriges befolkning som helhet, i synnerhet utlandsfödda i utsatta områden. I Betalningsrapporten 2024 redovisar vi resultaten för målgruppen utlandsfödda i utsatta områden mellan 18 och 79 år. 306 personer har deltagit i undersökningen varav 60 procent är födda utanför Europa. De är slumpmässigt rekryterade via sms-utskick och har besvarat en webbenkät. Insamlingsperioden för undersökningen var mellan den 26 september och den 16 oktober 2023 och det är första gången som Riksbanken genomför den. Sifferunderlag från undersökningen kan hämtas på sidan Svenska folkets betalningsvanor.