Martin, senior ekonom

Martin har arbetat på Riksbanken sedan våren 2020 då han snabbt fick ta sig an en helt ny bransch och lära sig hur den påverkades till följd av pandemin. ”Även om mycket var nytt och det stundtals gick fort har det på sikt lett till nya möjligheter och intressanta uppgifter”. Här berättar Martin om sin roll som senior ekonom på avdelningen för finansiell stabilitet och hur hans utvecklingsresa har sett ut.

De senaste årens ekonomiska utmaningar har varit bra för min utvecklingsresa.

Varför sökte du till Riksbanken?

- Via mina tidigare jobb på Finansdepartementet och Finansinspektionen kom jag i kontakt med Riksbanken på olika sätt. Jag tilltalades av den kunskapsintensiva miljön och analyskapaciteten som jag fick intryck av fanns här. Väl på plats har det visat sig stämma väldigt bra!

Berätta om din roll som senior ekonom!

- Jag arbetar på avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) med analys- och skrivarbete samt koordinering. I huvudsak analyserar jag utvecklingen i den kommersiella fastighetssektorn och förmedlar slutsatser internt på banken, i den finansiella stabilitetsrapporten och till andra stabilitetsvårdande myndigheter. Därutöver arbetar jag återkommande med Riksbankens företagsundersökning.

- Mitt koordineringsarbete handlar om att samordna Riksbankens deltagande i det finansiella stabilitetsrådet och dess undergrupper. I huvudsak arbetar jag med att sammanställa material, hantera beredningar och ha kontakt med övriga myndigheter i stabilitetsrådet.

Hur har din utvecklingsresa på Riksbanken sett ut?

- Att min tid på Riksbanken sammanfallit med utmanande och snabbt föränderliga ekonomiska miljöer som pandemin och kraftigt stigande räntor har varit bra för min utvecklingsresa, även om det såklart är tråkigt att det inneburit mycket mänskligt lidande och svåra ekonomiska beslut för många. Eftersom jag inte hade arbetat med fastighetssektorn innan jag kom till Riksbanken behövde jag snabbt förstå hur den påverkades av pandemins ekonomiska effekter. Inte minst för att bedöma vad det innebar för risker för den finansiella stabiliteten. Det handlade exempelvis om hur fastighetsföretagen påverkades till följd av mindre resande, ökad e-handel och att fler arbetade på distans.

- Jag och några kollegor skrev en ekonomisk kommentar om hur fastighetsvärden kan påverkas om det ökade distansarbetet visar sig bli permanent och vad det i så fall kan innebära för den finansiella stabiliteten.

Hur har du själv varit drivande i din utveckling?

- Min utveckling är ett resultat av att jag blivit tilldelad nya arbetsuppgifter, vilket varit en naturlig följd av mitt intresse för de områden som jag bevakar. Men också att jag tagit egna initiativ. Exempelvis valde jag att gå en kurs i fastighetsekonomi förra våren.

- En annan viktig del i min utveckling har varit att jag velat bredda mina kunskaper om näringslivet i stort och inte bara om fastighetsföretagen. Det ledde till att jag började arbeta med publikationen Företagsundersökningen.

Vad är viktigt för dig när det gäller utveckling i ditt arbete?

- Att det alltid finns något element av utveckling i mitt vardagliga arbete. Genom att regelbundet utvärdera behovet av arbetsuppgifter som jag utför skapar det bättre förutsättningar att få tid till nya utmaningar. Under vissa delar av pandemin uppstod exempelvis behov av att ta fram högfrekvent uppdatering kring vissa företags finansiella förutsättningar. När osäkerheten minskade och behovet inte längre kvarstod kunde jag ta mig an nya uppgifter och utforska ett nytt område.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-03-03