Ökat distansarbete kan vara en risk för finansiell stabilitet

Ekonomisk kommentar, Nyhet Pandemin har inneburit att många har arbetat betydligt mer hemifrån. Om denna situation består kan efterfrågan på kontorsyta minska. I en ny ekonomisk kommentar visar resultaten att ökat distansarbete i sig kan leda till små effekter för finansiell stabilitet. Men i ett scenario där företag minskar på kontorsytan genom en effektivare användning kan konsekvenserna för den finansiella stabiliteten bli större.

Företag i den kommersiella fastighetssektorn har stora lån och de senaste åren har deras lån vuxit snabbt. Sammantaget gör det fastighetsföretagen känsliga för störningar som kan påverka deras förmåga att betala på sina lån. Det innebär också att problem inom fastighetssektorn snabbt kan sprida sig till det finansiella systemet.

Kontor utgör den till värdet sett största delen av fastighetssektorn. Om efterfrågan på kontorsyta skulle minska så kan fastighetsföretagen drabbas ekonomiskt till följd av ökade vakanser. I studien konstateras att det är många faktorer som påverkar efterfrågan på kontorsyta och att det är osäkert om ökat distansarbete kommer leda till högre vakanser. Men det är sunt att redan nu undersöka vilka konsekvenser det kan resultera i för såväl fastighetsföretag som finansiell stabilitet.

Om vakanser i kontorsfastigheter följs av lägre förväntningar om framtida hyresnivåer, kan det få konsekvenser för fastighetsföretag och långivare. Bedömningen är dock att fastighetsföretagen har kvar tillräckligt stora hyresintäkter, och därmed intjäning för att klara av en sådan situation. Därför är slutsatsen att riskerna för finansiell stabilitet är små till följd av att fler arbetar hemifrån. Om däremot företag minskar på kontorsytan genom en effektivare användning av lokalytan kan det, via högre vakanser och försämrade nyckeltal, innebära finansieringsutmaningar för fastighetsföretag. I ett sådant läge kan det leda till betydande risker för den finansiella stabiliteten.


Författare: Gustav Alfelt, Niclas Olsén Ingefeldt och Martin Regnér, verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-20