Organisation

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur Riksbankens direktion som består av sex ledamöter och som leder Riksbanken. En av ledamöterna i direktionen är riksbankschef och ordförande i direktionen.

Riksbanken består av sju avdelningar:

  • avdelningen för verksamhetssupport
  • avdelningen för finansiell stabilitet
  • avdelningen för marknader
  • avdelningen för penningpolitik
  • avdelningen för betalningar
  • internrevisionsavdelningen
  • stabsavdelningen

Ledningsgrupp

Alla avdelningschefer samt kommunikationschefen ingår i Riksbankens ledningsgrupp. Gruppen samordnar Riksbankens verksamhet och leds av chefen för stabsavdelningen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-20