Organisation

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur Riksbankens direktion som består av sex ledamöter och som leder Riksbanken. En av ledamöterna i direktionen är riksbankschef och ordförande i direktionen.

Riksbanken består av åtta avdelningar:

  • avdelningen för verksamhetssupport
  • avdelningen för finansiell stabilitet
  • avdelningen för IT och digitalisering
  • avdelningen för marknader
  • avdelningen för penningpolitik
  • avdelningen för betalningar
  • internrevisionsavdelningen
  • stabsavdelningen.

Ledningsgrupp

Alla avdelningschefer samt kommunikationschefen ingår i Riksbankens ledningsgrupp. Gruppen samordnar Riksbankens verksamhet och leds av chefen för stabsavdelningen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-05-02