Enkätundersökning

Som en del i arbetet med att stödja en övergång från Stibor till Swestr genomför Riksbanken en enkätundersökning. En aggregerad och anonymiserad sammanställning av svaren kommer att publiceras framöver. Svaren på enkäten är en viktig komponent i arbetet med att främja en övergång till mer robusta referensräntor. Enkäten riktar sig främst till användare av Stibor, men synpunkter från respondenter som inte själva använder Stibor direkt tas också tacksamt emot. Notera att vissa frågor inte kommer att vara relevanta för samtliga respondenter.

För frågor kontakta swestr@riksbank.se. Riksbanken behöver svar på enkäten senast onsdag 1 december 2021. Vänligen skicka ert svar till swestr@riksbank.se.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-11-08