Avdelningen för IT och digitalisering

Avdelningen för IT och digitalisering

Tf chef: Johan Acharius

Avdelningen består av fyra enheter: 

  • Arkitektur, IT-säkerhet och e-krona
  • Leverantörsstyrning och support
  • Metod och utveckling
  • Verksamhetssystem

Johan Acharius är tf avdelningschef sedan 12 april 2024. 

Avdelningen för IT och digitalisering (AID) har en central roll i Riksbankens verksamhet. Avdelningen driver Riksbankens digitala utveckling och levererar samtidigt förvaltning av hög kvalitet. Det är centrala komponenter för Riksbankens vision om att vara en nytänkande centralbank med hög beredskap.

På AID arbetar närmare 60 medarbetare från Riksbankens huvudkontor på Brunkebergs torg i Stockholm. AID befinner sig i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. 

Mycket stora värden hanteras dagligen i IT-systemen och IT är därför navet i Sveriges betalningssystem. Om Riksbankens system inte fungerar optimalt påverkar det alla i Sverige.

IT-miljön är omfattande och varierande och avdelningen samverkar med flera leverantörer och samarbetspartners, både nationellt och internationellt. IT-driften är outsourcad, vilket möjliggör stort fokus på analys, innovation samt att arbeta tillsammans med verksamheten för att löpande utveckla och förvalta Riksbankens IT-lösningar.