Dagordningar och protokoll

Direktionen

Direktionen sammanträder normalt varannan vecka. Åtta gånger om året hålls så kallade penningpolitiska möten då direktionen fattar beslut om penningpolitiken. 
 
Dagordning till kommande direktionssammanträde publiceras normalt dagen före mötet. Protokoll från sammanträdet publiceras efter cirka tio dagar i samband med att det justeras. Penningpolitiska protokoll publiceras cirka fem arbetsdagar efter varje penningpolitiskt möte.

Riksbanken har tre olika serier av protokoll

Allmänna protokoll förs vid varje formellt direktionssammanträde och justeras av riksbankschefen samt en vice riksbankschef. Dessa protokoll har formen av beslutsprotokoll. Allmänna protokoll publiceras på webbplatsen.

Penningpolitiska protokoll behandlar de penningpolitiska diskussionerna och besluten. Dessa protokoll justeras av samtliga deltagande direktionsledamöter. Vid det penningpolitiska sammanträdet förs också ett allmänt protokoll. Detta protokoll förs enbart för att dokumentera att ett penningpolitiskt protokoll förts, om det inte dessutom tagits upp andra ärenden vid sammanträdet. Penningpolitiska protokoll publiceras på webbplatsen.

Särskilda protokoll förs när direktionen behandlar ärenden som kan antas innehålla uppgifter som när handlingarna blir allmänna inte får lämnas ut på grund av bestämmelse om sekretess. Det särskilda protokollet justeras av samma personer som justerar det aktuella allmänna protokollet. Uppgifter om att ett särskilt protokoll förts noteras i det allmänna protokollet som förs vid sammanträdet. Särskilda protokoll publiceras normalt inte på webbplatsen.

Riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktige sammanträder normalt en gång per månad. Dagordningen till nästkommande sammanträde publiceras normalt dagen före sammanträdet. Protokoll från sammanträdet publiceras efter att det justerats i samband med påföljande sammanträde.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-02