Forskning

Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för beslutsfattande. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.

Konferenser

Här finns mer information om kommande forskningskonferenser.

Konferenser

Forskningsnyheter

Forskningsnytt (Research News) summerar det senaste året på forskningsenheten.

Forskningsnyheter

Ekonomer på forskningsenheten

Läs mer om ekonomerna som arbetar på forskningsenheten.

Ekonomer på forskningsenheten

Seminarier

I vår seminarieserie presenterar internationella forskare sin forskning (endast på engelska)

Kommande forskningsseminarier

Working Paper Series

Läs om våra pågående forskning med anknytning till Riksbankens verksamhetsområde.

Working Paper Series

Program för doktorander

Forskningsenhetens program för doktorander i nationalekonomi.

Program för doktorander

External Review

Read the external review of the Riksbank Research Division conducted in 2008 and 2016.

External Review of the Riksbank Research Division 2016

External Review of the Riksbank Research Division 2008