Forskning

Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för beslutsfattande. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.

External Review

Read the external review of the Riksbank Research Division conducted in 2008 and 2016.

External Review of the Riksbank Research Division 2016

External Review of the Riksbank Research Division 2008