Den finansiella infrastrukturen

Den finansiella infrastrukturen är kärnan i det finansiella systemet och är en förutsättning för att systemet ska fungera. Den finansiella infrastrukturen består av tekniska system där betalningar genomförs och transaktioner med finansiella instrument hanteras.

Den finansiella infrastrukturen gör det möjligt för enskilda hushåll, företag och myndigheter att på ett säkert och effektivt sätt betala och ta emot betalningar. Man ska kunna lita på att ens betalningar kommer fram och detta till så låga kostnader som möjligt. Den gör det också möjligt att betala för och leverera aktier, räntebärande värdepapper och andra finansiella instrument som omsätts på de finansiella marknaderna.

Flera banker och andra finansiella institut är deltagare i de finansiella infrastruktursystemen och systemen är i många fall även deltagare hos varandra. Denna sammanlänkning medför att det finns många beroenden mellan systemen i den finansiella infrastrukturen, bankerna och de finansiella marknaderna. Problem som uppstår i den finansiella infrastrukturen kan få allvarliga, negativa konsekvenser för det finansiella systemet. För stabiliteten i det finansiella systemet är det därför viktigt att infrastrukturen fungerar på ett säkert och effektivt sätt.

Riksbanken analyserar utvecklingen i den finansiella infrastrukturen

Riksbanken har i uppgift att övervaka den finansiella infrastrukturen och i andra företag som är av särskild betydelse för den finansiella infrastrukturen i Sverige.

Det innebär att Riksbanken:

  • övervakar de centrala aktörerna i den finansiella infrastrukturen så att dessa är säkra och effektiva.
  • övervakar andra företag som är av särskild betydelse för den finansiella infrastrukturen i Sverige.
  • främjar marknadsinitiativ som kan utveckla och effektivisera den finansiella infrastrukturen.
  • påverkar internationella normer, lagar och regleringar så att dessa bidrar till en säker och effektiv finansiell infrastruktur.

Genom analysarbetet ska Riksbanken också skapa beredskap för att kunna hantera en kris.

Kommunicerar läget i den finansiella infrastrukturen

Riksbanken kommunicerar sin analys av säkerheten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i direkt dialog med de finansiella infrastruktursystem som Riksbanken övervakar och med andra marknadsaktörer, men också genom offentliga uttalanden, tal och publikationer. Dessutom redovisar Riksbanken resultatet av sitt arbete och sin syn på viktiga frågor i rapporten "Finansiell stabilitetsrapport".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-29