Så betalar svenskarna 2020

3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Ladda ner PDF
3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Svenska sedlar och mynt – Riksbankens nya ansvar för kontanthanteringen

Enligt förslaget till ny riksbankslag ska Riksbanken få ett större och tydligare ansvar för kontanthanteringen i samhället. Eftersom det blir allt mindre lönsamt att transportera kontanter kan Riksbanken behöva bygga upp fler sedeldepåer ute i landet.

Publicerad: 29 oktober 2020

Illustrationsbild till stycket: Svenska sedlar och mynt – Riksbankens nya ansvar för kontanthanteringen.