Så betalar svenskarna 2020

Är betalningarna i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Viktigt att upprätthålla icke-digitala betalningssätt

Publicerad: 29 oktober 2020

Kontanttjänsterna automatiseras i allt högre grad. Manuella kontanttjänster, där man över disk kan ta ut och sätta in kontanter, blir alltmer sällsynta på bankerna. Automatiserade kontanttjänster fungerar bra för flertalet konsumenter men för de som behöver, eller vill använda, manuella tjänster är utvecklingen problematisk. Bankkontor erbjuder en skyddad miljö och en del konsumenter uppskattar att slippa känna sig exponerade för risker vid automater i offentliga miljöer. Speciellt svårt är det för konsumenterna att använda sig av mynt (se Kontantfritt – inte problemfritt).

Blankettgiro, där man skickar sin betalningsinstruktion via post, är en annan tjänst där antalet betalningar minskar. Samtidigt är denna tjänst viktig för de som inte har tillgång till digital teknik eller som av andra anledningar har svårt att använda den. Trots att digitaliseringen av samhället har gått långt och fortsätter i snabb takt är det viktigt att upprätthålla utbudet av manuella tjänster och brevbaserade tjänster för att betalningsmarknaden ska fungera väl.