Så betalar svenskarna 2020

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Risken för kortbedrägerier på plats i butik i Sverige är låg

Publicerad: 29 oktober 2020

Det är säkert att betala med kort i Sverige men kortbedrägerier förekommer då ett bank- eller kreditkort blir avläst vid betalning eller vid kontantuttag i en bankomat. I en europeisk jämförelse från ECB låg Sverige strax över det europeiska genomsnittet vad gäller antalet kortbedrägerier fram till 2018. Enligt statistik från polisen har dock antalet kortbedrägerier i Sverige minskat under det senaste året. Kortbedrägerierna har per månad hittills under 2020 varit i genomsnitt 29 procent färre än under motsvarande månader 2019.

Risken för bedrägerier är låg vid kortbetalningar på plats i butik i Sverige. De flesta bedrägerierna med kort förekommer vid gränsöverskridande online-betalningar, så kallade Card Not Present-bedrägerier där kortuppgifter kan ha stulits vid dataintrång. Risken för bedrägerier är störst vid Card Not Present-betalningar utanför EES-området.

Vid betalningstransaktioner inom EES finns sedan september 2019 krav på så kallad stark kundautentisering. Det kravet ska skydda konsumenter och andra som använder betaltjänster mot kortbedrägerier. Den starka kundautentiseringen innebär att en kund som huvudregel måste identifiera sig med minst två av följande faktorer vid digitala betalningar eller inloggningar på betalkontot:

  • kunskap (något som endast användaren vet, till exempel ett lösenord eller en PIN-kod)
  • innehav (något som bara användaren har, till exempel ett kort eller en telefon)
  • en unik egenskap (något som användaren är, till exempel fingeravtryck)

I Sverige innebär kravet på stark kundautentisering att det i regel krävs en PIN-kod till betalkort eller ett Bank-ID för att en betalningstransaktion ska kunna genomföras i butik eller vid e-handel. Till exempel får många idag en kod skickad till sin mobiltelefon för att verifiera köp vid e-handel. Det finns dock ett antal undantag från kravet på stark kundautentisering och det är bland annat vid transaktioner med låga värden och vid kontaktlösa betalningar i butik.