Så betalar svenskarna 2020

Många betalar med mobilen, till exempel via Swish

Ladda ner PDF

Förändrade swishvanor under pandemin

Publicerad: 29 oktober 2020

Under pandemin har äldre börjat swisha mer

Förändring i antal swishbetalningar från privatperson till privatperson jämfört med samma månad föregående år, åldersfördelat i procent.

Diagram: Under pandemin har äldre börjat swisha mer

Klicka på förklaringen under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Swish (Getswish AB).

...men äldre swishar fortfarande mindre än övriga åldersgrupper

Antal swishbetalningar från privatperson till privatperson, åldersfördelat.

Diagram: ...men äldre swishar fortfarande mindre än övriga åldersgrupper

Klicka på förklaringen under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Swish (Getswish AB).

Äldre personer har börjat swisha mer under pandemin. Personer över 65 år swishar minst jämfört med övriga åldersgrupper sett till det totala antalet swishbetalningar, både när det gäller swishbetalningar från privatpersoner till företag och överföringar från privatpersoner till privatpersoner. Under april månad swishade dock personer över 65 år 70 procent mer till andra privatpersoner än motsvarande månad föregående år. En trolig förklaring till detta är att äldre personer under pandemin i stor utsträckning stannat hemma och i stället swishat familj och vänner som gjort inköp åt dem. Därefter har ökningstakten för personer över 65 år avtagit men den är fortfarande högre än innan pandemin och högre än i övriga åldersgrupper. Övriga åldersgrupper ökade inte sina betalningar och överföringar via Swish lika mycket (i vissa fall minskade de jämfört med motsvarande månad föregående år).