Så betalar svenskarna 2020

Fintech medför nya lösningar på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF

Fintech-lösningar kan göra betalningar mer effektiva

Publicerad: 29 oktober 2020

Det senaste årtiondet har en mängd teknikbolag – så kallade Fintech-bolag – etablerat sig på betalningsmarknaden i Sverige. Flera av dessa har introducerat nya bekväma sätt att betala och på så sätt medverkat till att göra svenska betalningar enklare och säkrare. Fintech-sektorn i Sverige ligger väl till i internationell jämförelse. Viktiga anledningar till detta är att den digitala infrastrukturen är välutvecklad och att IT-kunnandet hos befolkningen är stort.

För att Fintech-sektorn ska fortsätta bidra till utvecklingen på betalningsmarknaden krävs ett tydligare och mer heltäckande regelverk, som både främjar finansiell stabilitet och bidrar till att kunderna kan lita på de tjänster som de nya aktörerna erbjuder. Detta är en uppgift för politiker och myndigheter både i Sverige och på EU-nivå.