Så betalar svenskarna 2020

Betalningar vid fredstida kriser och höjd beredskap

Ladda ner PDF

Betalningar vid fredstida krissituationer och höjd beredskap

Publicerad: 29 oktober 2020

Ett av Riksbankens uppdrag är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Enligt förslaget till ny riksbankslag ska Riksbanken ha ett planerings- och kontrollansvar i förhållande till privata aktörer som är särskilt viktiga för att digitala betalningar och kontanthantering ska fungera. Det föreslagna nya ansvaret avser betalningar både vid fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.

Ansvaret innebär att Riksbanken får så kallad föreskriftsrätt, det vill säga rätt att genom föreskrifter ställa krav på dessa aktörer. Aktörerna blir skyldiga att upprätthålla de delar av sin verksamhet som är nödvändiga för att digitala betalningar och kontanthantering ska fungera i samhället. Aktörerna ska även delta i Riksbankens planering för fredstida krissituationer och vid höjd beredskap samt i Riksbankens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Utöver detta ska aktörerna se till att deras personal får tillräcklig utbildning och övning.

Om det uppstår störningar i betalningar som är nödvändiga för allmänheten ska Riksbanken vid behov omgående kunna upprätta en krisledning. Genom denna ska Riksbanken ansvara för samordningen av verksamheten hos aktörerna.