Så betalar svenskarna 2020

Internationellt samarbete kring digitala centralbankspengar

Ladda ner PDF

Flera länder har påbörjat arbete kring digitala centralbankspengar

Publicerad: 29 oktober 2020

I början av 2020 bildades en internationell arbetsgrupp på uppdrag av centralbankscheferna från en grupp länder för att dela lärdomar, skapa en gemensam syn på och diskutera vägen framåt för digitala centralbankspengar tillgängliga för allmänheten (CBDC) – det vi i Sverige kallar för e-kronor.

I samarbetet kring CBDC deltar förutom Riksbanken även den europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i Japan, Kanada, Schweiz, Storbrittanien och USA. Gruppen samarbetar även med BIS Innovation Hub.

Centralbankerna anser att digitala centralbankspengar som är tillgängliga för alla i samhället kan vara ett viktigt led i centralbankernas arbete med att främja säkra och effektiva betalningar och bidra till ett välfungerande finansiellt system i en alltmer digitaliserad värld. Centralbankerna är överens om tre grundläggande principer som ska vägleda utvecklingsarbetet:

  • en digital centralbanksvaluta ska inte försvaga centralbankernas möjligheter att bedriva penningpolitik och främja finansiell stabilitet
  • den ska komplettera kontanter och centralbanksreserver
  • och den ska ha egenskaper som främjar innovation och effektivitet

Bland viktiga egenskaper som en CBDC bör ha nämner gruppen bland annat att den måste vara robust och fungera även under naturkatastrofer och störningar i elförsörjningen och annan infrastruktur. Den måste vara billig och enkel att använda så att alla kan betala med den. Gruppen vill även att den privata sektorn ska få en lämplig roll som främjar konkurrens och innovation.  

Beslut om tidpunkt för utgivning är dock upp till varje land. Likaså är design och teknik en nationell angelägenhet och behöver förankras i de specifika förhållandena i varje land. Gruppen anser också att även om CBDC bör utvecklas med ett nationellt fokus bör man i utvecklingen ta hänsyn till att CBDC också kan innebära att gränsöverskridande betalningar blir smidigare. Centralbankerna i gruppen kommer, tillsammans med BIS Innovation Hub, att fortsätta samarbetet framöver med att fokusera på de tekniska frågorna kring digitala centralbankspengar.