Så betalar svenskarna 2020

Kontanterna tappar mark

Ladda ner PDF

Kreditkort numera också vanligare än kontanter

Publicerad: 29 oktober 2020

Kortbetalningar dominerar vid köp i butik

Andel personer som betalat med bankkort, kreditkort eller kontanter vid sitt senaste köp i butik, andelar i procent.

Diagram: Kortbetalningar dominerar vid köp i butik

Använd reglaget under diagrammet för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken.

Bankkort, där pengar dras direkt från ett bankkonto, är idag det vanligaste sättet att betala i butik oavsett storleken på betalningen. Kontanter används däremot oftare till mindre betalningar, under 100 kronor, samtidigt som kreditkort (där kunden betalar med kredit från banken och sedan får en faktura) används oftare ju högre summa man handlar för. Sedan Riksbankens förra undersökning om betalningsvanor genomfördes 2018 har kreditkort gått om kontanter. Swish används sällan vid köp i butik.

Vid kortbetalningar där blippfunktionen inte används har det varit möjligt att signera betalningar både med pinkod och med signatur på pappersnota. I september 2019 infördes nya regler om stark kundautentisering inom EU/EES. Reglerna syftar bland annat till att öka konsumentskyddet och förbättra säkerheten vid digitala betalningar. Det har under en övergångsperiod varit oklart hur signering av transaktioner på pappersnota ska hanteras men från och med den 1 november 2020 kommer det inte längre att accepteras vid kortbetalningar inom Sverige med kort som är utgivna inom EU/EES. Det innebär att om man inte har tillgång till pinkoden vid betalningar med kort kommer transaktionen att nekas. Kontaktlösa kortbetalningar under 400 kronor, som i dag inte kräver pinkod, kommer fortfarande att kunna genomföras som vanligt. Kort utgivna utanför EES omfattas inte av reglerna om stark kundautentisering, och korttransaktioner i butik med sådana kort kan därför även fortsättningsvis göras med signatur på pappersnota. Detsamma gäller vid kortbetalningar som görs i tredje land med kort utgivna i Sverige eller annat EES-land.