Så betalar svenskarna 2019

Viktiga drivkrafter och trender

Ladda ner PDF

PSD2 möjliggör ökad konkurrens

Publicerad: 7 november 2019

EU har arbetat med att öka konkurrensen på betalningsmarknaden. Ett ändrat regelverk ger betaltjänstleverantörer möjlighet att få tillgång till kundernas betalkonton och därigenom initiera betalningar och sammanställa kontoinformation. Det så kallade andra betaltjänstdirektivet (PSD2) är sedan september i år fullt genomfört (om betaltjänstdirektivet på fi.se). Det öppnar upp för innovationer som kan göra det enklare och billigare att betala. Till exempel kan en kontoöverföring initieras direkt från en e-handlares webbsida (direktbetalning). Dessa nya betaltjänster konkurrerar med de traditionella betaltjänsterna, som till exempel kort, och ger konsumenter och företag fler alternativ. Det bör leda till billigare och smidigare betaltjänster, vilket också är ett av målen med PSD2. Direktivet innehåller även bestämmelser som ska göra elektroniska betalningar säkrare.