Så betalar svenskarna 2019

Viktiga drivkrafter och trender

Ladda ner PDF

Riksbanken anpassar sina system

Publicerad: 7 november 2019

I dagsläget avvecklas största delen av betalningarna i Sverige i Riksbankens avvecklingssystem för stora betalningar (RIX). Då RIX är konstruerat för stora betalningar mellan finansiella institut behöver alla mindre betalningar mellan bankernas kunder sammanställas till stora betalningar (clearing) innan de kan avvecklas i RIX. Den processen tar tid, kräver samordning och det behövs mellanhänder. Detta kommer att förändras om Riksbanken så småningom använder sig av Eurosystemets och ECB:s plattform för omedelbara avvecklingar, Target Instant Payment Settlement (TIPS). I TIPS kan varje betalning avvecklas separat och sekundsnabbt dygnet runt. Det minskar behovet av mellanhänder och öppnar för nya innovativa betalningslösningar.

Sammantaget är det rimligt att förvänta sig billigare och smidigare betalningslösningar i framtiden. Men utvecklingen väcker också en del frågor om konkurrens. Till exempel kan det bli svårt för en användare att byta betaltjänstleverantör om tjänsten är så smidig att användaren inte ens vet vilket företag som ligger bakom. Det finns även frågor kring integritetsskydd, betalningssystemets säkerhet och robusthet. Det kan också bli svårare att främja säkerheten på betalningsmarknaden om stora delar av infrastrukturen finns utomlands och drivs av aktörer med huvudkontor utomlands.