Så betalar svenskarna 2019

Vanligare att betala med app i mobilen (Swish)

Ladda ner PDF

Sju av tio svenskar använder Swish

Publicerad: 7 november 2019

Betalnings-appen Swish lanserades i slutet av 2012 och med hjälp av den kan man göra sekundsnabba betalningar, eller omedelbara betalningar, från sitt betalkonto till andra betalkonton. Sedan dess har antalet betalningar som genomförs med appen ökat kraftigt. År 2018 stod Swish-betalningar för sex procent av alla elektroniska betalningar i Sverige.

I dagsläget kan betalningarna med betalningsappen Swish genomföras omedelbart dygnet runt året runt tack vare en gemensam bankägd plattform för avveckling (Betalningar i realtid, BiR). BiR är ett privat system och avvecklingen görs i privata bankpengar på bankernas BiR-konton. Bankerna avsätter även pengar på konton hos Riksbanken som fungerar som en slags garanti för de betalningar som går via BiR. Vi kan därför säga att avvecklingen i BiR sker i privata bankpengar som backas upp av centralbankspengar. Riksbanken har tillsammans med bankerna arbetat fram denna lösning och lägger på så sätt grunden för en avvecklingslösning som minimerar kreditrisken mellan deltagarna i BiR. På sikt kan ett alternativ till BiR vara att avveckla Swish-betalningarna i centralbankspengar på plattformen TIPS.

Antalet Swish-betalningar kommer troligen att fortsätta växa. Fram tills nu har tillväxten först och främst skett för betalningar person till person. Men fler och fler företag och föreningar börjar acceptera Swish-betalningar. Företaget som driver Swish (Getswish AB) har lanserat nya tjänster som utökat användningsområdet för betaltjänsten från person-till-personbetalningar till e-handel och vidare till betalningar i butik. Blickar vi framåt är det högst troligt att omedelbara betalningar också kommer att kunna initieras på andra sätt än med Swish-appen, exempelvis via internet- eller mobilbanken. 

Omedelbara betalningar kommer att bli allt vanligare på den svenska marknaden och inte bara göras mellan privatpersoner eller från konsumenter till företag utan också mellan företag och myndigheter. Det innebär att det kommer att bli allt viktigare att den infrastruktur som avvecklar omedelbara betalningar är effektiv och kan hantera finansiella och teknikrelaterade risker. Riksbanken har gjort bedömningen att den bästa lösningen är att använda ECB- och Eurosystemets plattform (TIPS) för att avveckla omedelbara betalningar i svenska kronor. På så sätt främjas effektiviteten eftersom skalfördelar som finns i ett större system utnyttjas samtidigt som man erbjuder en konkurrensneutral avvecklingsplattform. Risker minimeras samtidigt eftersom avvecklingen av betalningar genomförs i centralbankspengar.