Så betalar svenskarna 2019

Säkerheten i Sverige är hög internationellt sett

Ladda ner PDF

Pengarna och institutioner som hanterar betalningar måste vara säkra

Publicerad: 7 november 2019

Det krävs flera saker för att betalningarna ska vara säkra. För det första måste pengarna behålla sitt värde över tid. För det andra måste de institutioner som hanterar våra pengar och betalningar vara säkra. För det tredje måste den finansiella infrastrukturen, det vill säga de tekniska system som används för att förmedla betalningar mellan olika kreditinstitut, vara säker.

Riksbankens inflationsmål säkerställer att en svensk krona behåller sitt värde över tid. Finansinspektionen, Riksbanken och andra myndigheter arbetar för att de kreditinstitut och den infrastruktur som hanterar våra pengar och betalningar ska vara säkra. Insättningsgarantin innebär att privatpersoner med pengar i institut som omfattas av insättningsgarantin får ersättning av staten (upp till 950 000 kronor per institut) om institutet går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Alla svenska banker omfattas av insättningsgarantin.

Riksbankens bedömningar av riskerna i bankerna och den finansiella infrastrukturen i Sverige presenteras i Riksbankens rapport om finansiell stabilitet två gånger om året. I den senaste rapporten var Riksbankens bedömning att den finansiella infrastrukturen överlag fungerar bra i dagsläget, men att motståndskraften mot finansiella och operationella risker behöver öka.

Riksbankens centrala avvecklingssystem för stora betalningar, RIX, och clearinghuset Bankgirot är centrala knutpunkter i det svenska betalningssystemet. Störningar och avbrott i något av dessa system påverkar därför hela betalningssystemet och kan göra att en eller flera betaltjänster inte fungerar. Under de senaste åren har de störningar som förekommit i RIX inte påverkat företags och hushålls möjligheter att genomföra betalningar.

Tjänsten Swish har haft få störningar under 2019, men kunder kan ändå ha upplevt problem att betala med appen. Störningar kan ha sitt ursprung i Swish, den underliggande infrastruktur (BiR) som Swish utnyttjar eller någon av de deltagande bankerna. Som kund är det svårt att veta var orsaken till störningen ligger. I takt med att allt fler personer använder Swish och förlitar sig på den tjänsten blir det förstås allvarligare med störningar i den underliggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att de institutioner och den infrastruktur som möjliggör Swish-betalningarna minimerar sårbarheterna.