Så betalar svenskarna 2019

Förstärkt beredskap inom finanssektorn

Ladda ner PDF

Riksbanken deltar i totalförsvarsövning 2020

Publicerad: 7 november 2019

År 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige som kallas TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Riksbanken kommer att delta i TFÖ 2020 tillsammans med andra centrala aktörer inom området finansiella tjänster.