Så betalar svenskarna 2019

Säkerheten i Sverige är hög internationellt sett

Ladda ner PDF

Brott relaterade till kontanter har fallit

Publicerad: 7 november 2019

I takt med att kontantanvändningen minskat har antalet anmälda rån i syfte att stjäla kontanter fallit kraftigt. Det gäller såväl bankrån som butiks- och värdetransportsrån. Troligen förklaras mycket av minskningen av att det nu finns färre kontanter i bankerna och affärerna. Sverige hade till exempel inga värdetransportrån 2018. Antalet anmälda rån riktade mot privatpersoner har emellertid legat stabilt på cirka 6500 per år. Statistiken är aggregerad och skiljer inte på rån av kontanter och andra föremål.

Diagram: Antalet anmälda rån mot bank, värdetransport och taxi minskar kraftigt i Sverige.

Antalet anmälda rån mot bank, värdetransport och taxi minskar kraftigt i Sverige. Diagrammet visar att antalet anmälda bank-, värdetransport- och taxirån har minskat kraftigt de senaste 10 åren. (Klicka på förklaringen under diagrammet för att dölja eller visa en serie.) Källa: Brottsförebyggande rådet.

Diagram: Antalet anmälda butiksrån har minskat i takt med att kontanter används mer sällan

Antalet anmälda butiksrån har minskat i takt med att kontanter används mer sällan. Diagrammet visar att antalet anmälda butiksrån har mer än halverats sedan 2009. Källa: Brottsförebyggande rådet.