Föreläsningar för gymnasieskolor och Komvux

Riksbanken erbjuder föreläsningar om vårt arbete. Vi tar emot skolklasser som läser ekonomi och samhällskunskap på gymnasiet, Komvux, KY-utbildningar eller motsvarande utbildningsnivåer.

Just nu genomförs inga gymnasieföreläsningar på Riksbanken med anledning av coronapandemin.

Under föreläsningen, som tar en timme, får eleverna en grundläggande presentation av Riksbankens roll och uppgifter. Vi tar bland annat upp:

  • Riksbankens organisation
  • Riksbankens två huvuduppgifter: penningpolitik och finansiell stabilitet
  • Sedlar och mynt

Det finns också tid att ställa frågor. Tyvärr kan vi av säkerhetsskäl inte erbjuda en rundvandring i huset i samband med föreläsningen.

Föreläsningarna är kostnadsfria och hålls i Riksbankens föreläsningssal på Brunkebergstorg 11. Läraren ansvarar för eleverna och måste själv delta på föreläsningen. Max antal deltagare per föreläsning är 60 personer.

Vänligen notera att vi inte kan erbjuda föreläsningar på andra datum än de som föreslås nedan samt att din bokning är klar först när du får en bekräftelse.

Anmälan gymnasieföreläsningar

Samtycke

Samtycket är giltigt tills vidare och innebär att mina personuppgifter sparas tills jag eventuellt tar tillbaka mitt samtycke.

Du kan när som helst kontakta Riksbanken och ta tillbaka ditt samtycke. Du förhindrar då framtida behandling av dina personuppgifter.

Kontakta Riksbankens dataskyddsombud, dataskyddsombud@riksbank.se, om du vill veta vilka uppgifter som Riksbanken har om dig, om du vill att uppgifterna rättas, överförs till någon annan, raderas eller begränsas. Om du tycker att Riksbanken behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver Riksbanken spara och behandla personuppgifter som ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. För att kunna besöka Riksbanken behöver du lämna uppgifter om namn, personnummer och hemort. Anledningen är att Riksbanken är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Riksbanken ska fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6 dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter delas endast med Riksbankens medarbetare och i vissa fall med Riksbankens leverantörer, till exempel en eventarrangör. Riksbanken kommer dock inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Läs mer Läs mindre
Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-01-17