Föreläsningar för gymnasieskolor och Komvux

Riksbanken erbjuder digitala föreläsningar om Riksbankens roll i samhällsekonomin. Vi tar emot skolklasser som läser ekonomi och samhällskunskap på gymnasiet, Komvux, KY-utbildningar eller på motsvarande utbildningsnivåer.

Under coronapandemin har vi erbjudit digitala gymnasieföreläsningar live via exempelvis Skype eller Teams. Under föreläsningen, som tar cirka en timme inklusive frågor, får eleverna en grundläggande presentation av Riksbankens roll och uppgifter i samhällsekonomin.

Vi hoppas åter igen kunna ta emot besök under senare delen av våren 2022. Följ uppdateringar här på webbplatsen.

Önskar ni en digital föreläsning, anmäl ert intresse nedan.

Vi tar bland annat upp:

  • Vad är en centralbank och vad gör Riksbanken?
  • Vad är penningpolitik och finansiell stabilitet?
  • Vad är inflation?
  • Varför har Riksbanken en guld- och valutareserv?
  • Hur betalar vi i dag och i framtiden och vad är Riksbankens roll i betalningssystemet?

Anmälan gymnasieföreläsningar

Samtycke

Samtycket är giltigt tills vidare och innebär att mina personuppgifter sparas tills jag eventuellt tar tillbaka mitt samtycke.

Du kan när som helst kontakta Riksbanken och ta tillbaka ditt samtycke. Du förhindrar då framtida behandling av dina personuppgifter.

Kontakta Riksbankens dataskyddsombud, dataskyddsombud@riksbank.se, om du vill veta vilka uppgifter som Riksbanken har om dig, om du vill att uppgifterna rättas, överförs till någon annan, raderas eller begränsas. Om du tycker att Riksbanken behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver Riksbanken spara och behandla personuppgifter som ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. För att kunna besöka Riksbanken behöver du lämna uppgifter om namn, personnummer och hemort. Anledningen är att Riksbanken är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Riksbanken ska fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6 dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter delas endast med Riksbankens medarbetare och i vissa fall med Riksbankens leverantörer, till exempel en eventarrangör. Riksbanken kommer dock inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Läs mer Läs mindre
Uppdaterad 2022-02-08