Vad är styrräntan?

Riksbankens styrränta är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.

Aktuell styrränta

Styrränta

4,00%
Gäller från den 3 april 2024

Diagram och tabell

Styrräntan påverkar inflationen

Styrräntan är den ränta som styr till vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar i Riksbanken. Bankernas in- och utlåningsräntor i Riksbanken påverkar i sin tur bankernas räntor på lån och sparkonton. 

En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar. Man får istället högre ränta om man sparar pengarna på bank. Då människor och företag köper färre saker stiger inte priserna - inflationen minskar. En sänkning av styrräntan leder till att bankerna sänker sina räntor. Lägre bankräntor gör att människor och företag handlar mer - inflationen ökar.

Fyra cirklar med text inuti: 1. Riksbankens styrränta 2. Räntor på de finansiella marknaderna 3. Räntor till företag och hushåll 4. Ekonomisk aktivitet och inflation

Riksbanken använder styrräntan för att påverka aktiviteten i ekonomin och därmed inflationen. Klicka vidare i bildspelet för att se hur det hänger ihop.

Kurva som symboliserar styrräntan. Ikon som föreställer en röd hastighetsmätare där kurvan stiger. En grön hastighetsmätare där kurvan sjunker.
Två cirklar med text inuti. 1. Riksbankens styrränta 2. Räntor på de finansiella marknaderna
Diagram med tre kurvor: Riksbankens styrränta, bostadsobligationer samt statsobligationer. Alla kurvor följer samma utveckling, plant fram till mitten av 2022 då de börjar stiga kraftigt uppåt.
Diagram med tre kurvor: Riksbankens styrränta, genomsnittlig låneränta till företag samt genomsnittlig bolåneränta. Alla tre följer samma utveckling men de båda låneräntorna ligger hela tiden högre än styrräntan.
Illustration med en barnfamilj, pappan håller i en spargris. Styrräntakurva som pekar uppåt.
Kundkorg och diagram med staplar nedåt. Ikon med en röd hastighetsmätare.
Kundkorg och diagram med staplar som pekar uppåt. Grön hastighetsmätare.
Fyra cirklar med text inuti: 1. Riksbankens styrränta 2. Räntor på de finansiella marknaderna 3. Räntor till företag och hushåll 4. Ekonomisk aktivitet och inflation
Fyra cirklar med text inuti: 1. Riksbankens styrränta 2. Räntor på de finansiella marknaderna 3. Räntor till företag och hushåll 4. Ekonomisk aktivitet och inflation
Fyra cirklar

 

Läs mer: Så påverkar penningpolitiken inflationen

Läs mer - penningpolitiska beslut

Riksbankens direktion fattar normalt sett beslut om penningpolitiken åtta gånger om året. Räntebeslutet annonseras i samband med publiceringen av den penningpolitiska rapporten, eller den penningpolitiska uppdateringen, som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Prognos för styrräntan presenteras i den penningpolitiska rapporten.

Publiceringsdatum för räntebeslut 2024

Datum för när direktionens penningpolitiska beslut inklusive beslut om styrräntan publiceras tillsammans med penningpolitisk rapport eller penningpolitisk uppdatering.

  • 2024-02-01 (uppdatering)
  • 2024-03-27 (rapport)
  • 2024-05-08 (uppdatering)
  • 2024-06-27 (rapport)
  • 2024-08-20 (uppdatering)
  • 2024-09-25 (rapport)
  • 2024-11-07 (uppdatering)
  • 2024-12-19 (rapport)

Styrräntan bakåt i tiden

På sidan ”Styrränta, in- och utlåningsränta” finns historik över styrräntan från 2012 och framåt. Om du letar efter statistik över styrräntan från det att räntan infördes 1994 får du gå till sidan ”Sök räntor och valutakurser” och söka bland ”Riksbanksräntor”.


 

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen Vad är styrräntan?
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-04-05