Vad är styrräntan?

Riksbankens styrränta är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.

Reporäntan har bytt namn till styrräntan

2022-06-08. Riksbankens reporänta har bytt namn till Riksbankens styrränta i syfte att få ett mer ändamålsenligt namn. Räntans funktion och syfte är oförändrad. 

Aktuell styrränta

Styrränta

2,5%
Gäller från den 30 november 2022

Diagram och tabell

Styrräntan påverkar inflationen

Styrräntan är den ränta som styr till vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar i Riksbanken. Bankernas in- och utlåningsräntor i Riksbanken påverkar i sin tur bankernas räntor på lån och sparkonton. 

En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar. Man får istället högre ränta om man sparar pengarna på bank. Då människor och företag köper färre saker stiger inte priserna - inflationen minskar. En sänkning av styrräntan leder till att bankerna sänker sina räntor. Lägre bankräntor gör att människor och företag handlar mer - inflationen ökar.

Läs mer: Så påverkar penningpolitiken inflationen

Läs mer i den penningpolitiska rapporten

Riksbankens direktion fattar normalt sett beslut om penningpolitiken fem gånger om året. Räntebeslutet annonseras i samband med publiceringen av den penningpolitiska rapporten som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Styrräntan bakåt i tiden

På sidan ”Styrränta, in- och utlåningsränta” finns historik över styrräntan från 2012 och framåt. Om du letar efter statistik över styrräntan från det att räntan infördes 1994 får du gå till sidan ”Sök räntor och valutakurser” och söka bland ”Riksbanksräntor”.


 

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen Vad är styrräntan?
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-10-25