Riksbankens reporänta byter namn till Riksbankens styrränta

Nyhet Nytt namn – samma funktion och syfte. Så kan man sammanfatta det när Riksbankens reporänta nu byter namn till Riksbankens styrränta.

Orsaken till bytet är främst att det gamla namnet ”reporänta” har blivit missvisande. Namnet refererar till ett specifikt instrument, penningpolitiska repor, som Riksbanken inte använt sedan år 2008.

Med namnbytet till Riksbankens styrränta får räntan ett mer ändamålsenligt namn. Räntans funktion och syfte, att styra dagslåneräntan och påverka andra räntor i ekonomin för att uppnå inflationsmålet, är oförändrad.

Namnbytet gäller från och med idag, onsdag 8 juni 2022.

I samband med detta implementeras även de två förändringarna av Riksbankens penningpolitiska styrsystem som direktionen beslutade om den 22 mars 2022. Förändringarna innebär att kraven på säkerheter för lån i Riksbankens stående utlåningsfacilitet skärps samt att en kompletterande likviditetsfacilitet inrättas.

Mer om dessa förändringar går att via länken till pressmeddelandet från den 22 mars nedan.

 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-08