Hur blir man RIX-deltagare?

Ansökan om deltagande i RIX görs till Riksbanken. Riksbanken prövar varje ansökan och om institutet anses uppfylla kraven för deltagande tecknar institutet ett anslutningsavtal med Riksbanken. Utöver det lämnas en pantförklaring i fall där institutet ska kunna använda någon kreditfacilitet. En RIX-deltagare kan välja att certifiera sig enbart för RIX-RTGS eller RIX-INST eller till båda avvecklingstjänsterna.

För att underlätta anslutningsprocessen har olika anvisningar upprättats:

  • Anvisningar Motpartsansökan: Ger mer detaljerade anvisningar till ansökningsblanketterna för institut som vill bli RIX-deltagare eller för existerande RIX-deltagare som vill certifiera sig för en av avvecklingstjänsterna. Anvisningarna ger även information om vad som krävs för att bli penningpolitisk motpart eller motpart i valutatransaktioner. Se även ”Hur blir man Penningpolitisk motpart?”
  • RIX-RTGS Anslutningsguide: Beskriver processen för ansökan, certifiering och implementering av deltagande i RIX-RTGS
  • RIX-INST Anslutningsguide: Beskriver processen för ansökan, certifiering och implementering av deltagande i RIX-INST
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-03