Hur blir man RIX-deltagare?

Ansökan om deltagande i RIX görs till Riksbanken. Riksbanken prövar varje ansökan och om institutet anses uppfylla kraven för deltagande tecknar institutet ett anslutningsavtal med Riksbanken. Utöver det lämnas en pantförklaring i fall där institutet ska kunna använda någon kreditfacilitet.

"Anvisningar Motpartsansökan" är en del av Villkoren (bilaga H9) och har upprättats i syfte att underlätta ansökningsprocessen för institut som vill bli RIX-deltagare, penningpolitisk motpart, primär penningpolitisk motpart eller motpart i valutatransaktioner.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-04-01