Köp av statsskuldväxlar under coronapandemin

Från den 18 januari 2021 till april 2022 köpte Riksbanken statsskuldväxlar för 10 miljarder kronor. Dessa köp ingick som en del i Riksbankens köp av värdepapper som omfattade totalt 700 miljarder kronor i syfte att mildra coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Riksbanken avslutade köpen av statsskuldsväxlar i april 2022.

Riksbanken köpte statsskuldsväxlar med en återstående löptid om minst 70 dagar vid köptidpunkten. Köpen skedde på andrahandsmarknaden genom digitala auktioner där Riksbankens penningpolitiska motparter och Riksgäldskontorets återförsäljare kunde delta.  Den 31 mars 2023 hade hela Riksbankens innehav av statsskuldsväxlar förfallit.

Mer detaljerad information om köpen av statsskuldväxlar finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll” nedan.

Köp av statsskuldväxlar

Här redovisas Riksbankens totala köp av statsskuldväxlar under perioden januari 2021 till och med april 2022.

Köp av statsskuldväxlar

Diagram: Köp av statsskuldväxlar

Diagrammet visar Riksbankens månatliga köp av statsskuldsväxlar under perioden januari 2021 till och med april 2022. Uppgifterna anges i miljoner svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03