Riksbankens roll som administratör av Swestr

Riksbanken är administratör av Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Med detta menas att Riksbanken tar ansvar för dess styrning och kontroll, samt för att den beräknas och publiceras varje bankdag.

I december 2019 beslutade Riksbankens direktion att Riksbanken skulle tillhandahålla en transaktionsbaserad referensränta i svenska kronor. Riksbanken samlar in de transaktionsdata som ligger till grund för referensräntan samt beräknar och publicerar denna varje bankdag. I sin roll som administratör för Swestr ansvarar Riksbanken också för dess styrning och kontroll samt även för att den är ändamålsenligt utformad.

Att Riksbanken tillhandahåller Swestr är en kostnadseffektiv lösning för samhället, bland annat eftersom Riksbanken redan samlar in relevanta transaktionsdata från de penningpolitiska motparterna. Därtill kan det stärka trovärdigheten för Swestr att det är Riksbanken, i egenskap av centralbank, som står bakom den. Ur ett internationellt perspektiv är det dessutom vanligt att det är centralbanker som är administratörer för de nya transaktionsbaserade referensräntorna.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-02