Säkerheter

Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen som över natten, och använder dessutom andra penningpolitiska instrument som medför risker som motsvarar de för krediter. För att begränsa dessa risker tillämpar Riksbanken, på samma sätt som de flesta andra centralbanker och i enlighet med riksbankslagen, principen att det ska ställas betryggande säkerheter för alla sådana exponeringar.

Säkerheterna utgörs i huvudsak av olika typer av värdepapper, men i viss utsträckning kan även utländsk valuta användas som säkerhet. För detaljerad beskrivning av de krav som gäller för att värdepapper ska få användas som säkerhet för kredit, se "Anvisningar säkerheter".

Riksbanken har även tillsammans med de danska och norska centralbankerna utvecklat en automatiserad lösning för att använda likviditet i en av centralbankerna, i form av tillgodohavande på konto i centralbanken, som säkerhet för intradagskrediter i någon av de andra centralbankerna. Denna lösning benämns Scandinavian Cash Pool. Utöver tillgodohavanden i danska och norska kronor inom ramen för Scandinavian Cash Pool, accepterar Riksbanken även tillgodohavande i euro som betalas in till Riksbanken via Deutsche Bundesbank. För att använda utländsk valuta som säkerhet krävs särskilt avtal med Riksbanken för vilket utgår en särskild engångsavgift.

Riksbanken har i stor utsträckning automatiserat hanteringen av säkerheter, vilket innebär att RIX-deltagarna snabbt kan få tillgång till ökade krediter i RIX genom att registrera en överföring av värdepapper i Euroclear Sweden eller Euroclear Bank eller att betala in utländsk valuta på konto.

Vid värderingen av säkerheter gör Riksbanken ett värderingsavdrag. Normalt beror värderingsavdraget på vilken typ av värdepapper det är. Olika typer av värdepapper är inplacerade i en av tre likviditetskategorier. Ett extra värderingsavdrag kan göras om de värderingspriser som Riksbanken har tillgång till inte är dagsaktuella. Se "Anvisningar säkerheter" för utförlig beskrivning av värdering av säkerheter. I det länkade dokumentet "Godkända säkerheter (Bilaga S2)" redovisas det aktuella värderingsavdraget (haircut) inklusive eventuellt extra värderingsavdrag.

I maj 2017 tog Riksbanken i bruk ett nytt tekniskt system för hantering av säkerheter.

Uppdaterad 2018-12-20

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!