Säkerheter för kredit i Riksbanken

Riksbanken lämnar krediter till sina motparter såväl under dagen som över natten och ibland på längre löptider. Att lämna krediter är förknippat med risk. Därför ställer Riksbanken, i enlighet med riksbankslagen och liksom andra centralbanker, krav på att motparterna i utbyte mot krediter lämnar betryggande säkerheter. I samband med coronapandemin har Riksbanken vidtagit en rad åtgärder för att mildra effekterna på svensk ekonomi, däribland lättat på säkerhetskraven.

Säkerheterna utgörs i huvudsak av olika typer av värdepapper, men i viss utsträckning kan även utländsk valuta användas som säkerhet. För detaljerad beskrivning av de krav som gäller för att värdepapper ska få användas som säkerhet för kredit, se "Anvisningar säkerheter" under relaterat innehåll.

Riksbanken har i stor utsträckning automatiserat hanteringen av säkerheter, vilket innebär att RIX-deltagarna snabbt kan få tillgång till ökade krediter i RIX-RTGS genom att registrera en överföring av värdepapper i Euroclear Sweden eller Euroclear Bank eller att betala in utländsk valuta på konto i vissa centralbanker enligt nedan.

Riksbanken har tillsammans med de danska och norska centralbankerna utvecklat en automatiserad lösning för att underlätta hanteringen av intradagskrediter. RIX-deltagare kan i och med detta använda likviditet (i form av tillgodohavande på ett konto) i en av dessa centralbanker som säkerhet för intradagskredit i RIX-RTGS. Denna lösning benämns Scandinavian Cash Pool. Utöver tillgodohavanden i danska och norska kronor inom ramen för Scandinavian Cash Pool, accepterar Riksbanken även tillgodohavande i euro som betalas in till Riksbanken via Deutsche Bundesbank. För att använda utländsk valuta som säkerhet krävs dock ett särskilt avtal med Riksbanken, läs mer i dokumentet "Anvisningar säkerheter" under relaterat innehåll.

Vid värderingen av säkerheter gör Riksbanken ett värderingsavdrag som tar hänsyn till vilken risk ett visst värdepapper är förknippat med. Normalt beror värderingsavdraget på vilken typ av värdepapper det är, dess likviditet och löptid. De olika typer av värdepapper som Riksbanken accepterar är placerade i tre olika likviditetskategorier. Ett extra värderingsavdrag kan göras om de värderingspriser som Riksbanken har tillgång till inte är dagsaktuella. Se "Anvisningar säkerheter" för utförlig beskrivning av värdering av säkerheter. På sidan Godkända säkerheter redovisas det aktuella värderingsavdraget (haircut) inklusive eventuellt extra värderingsavdrag.

Tillfällig åtgärd i samband med coronapandemin

I samband med coronapandemin behövde bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor stärkas och därför lättade Riksbanken på kraven kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar av Riksbanken.

Lättnaderna innebär att de särskilda begränsningsregler som gällt för säkerställda obligationer (bostadsobligationer) slopas. Dessutom kan egna säkerställda obligationer, det vill säga säkerställda obligationer som givits ut av motparten eller någon närstående, också användas som säkerhet. Den 20 september 2021 beslutade Riksbanken att avsluta programmet med lån till banker för att stödja företagsutlåning och i samband med det upphävde Riksbanken också beslutet om lättnader i de särskilda begränsningsreglerna för säkerställda obligationer. Från och med januari 2022 kommer begränsningsreglerna att återgå till de som gällde innan pandemin. Läs mer via länkarna nedan under "Relaterat innehåll".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-21