Säkerheter

Riksbanken lämnar krediter till sina motparter såväl under dagen som över natten och ibland på längre löptider. Att lämna krediter är förknippat med risk. Därför ställer Riksbanken, i enlighet med riksbankslagen och liksom andra centralbanker, krav på att motparterna i utbyte mot krediter lämnar betryggande säkerheter. I samband med coronapandemin har Riksbanken vidtagit en rad åtgärder för att mildra effekterna på svensk ekonomi, däribland lättat på säkerhetskraven.

Säkerheterna utgörs i huvudsak av olika typer av värdepapper, men i viss utsträckning kan även utländsk valuta användas som säkerhet. För detaljerad beskrivning av de krav som gäller för att värdepapper ska få användas som säkerhet för kredit, se "Anvisningar säkerheter" under relaterat innehåll.

Riksbanken har i stor utsträckning automatiserat hanteringen av säkerheter, vilket innebär att RIX-deltagarna snabbt kan få tillgång till ökade krediter i RIX genom att registrera en överföring av värdepapper i Euroclear Sweden eller Euroclear Bank eller att betala in utländsk valuta på konto.

Riksbanken har även tillsammans med de danska och norska centralbankerna utvecklat en automatiserad lösning för att underlätta hanteringen av intradagskrediter. Riksbankens motparter kan i och med detta använda likviditet (i form av tillgodohavande på ett konto) i en av dessa centralbanker som säkerhet för intradagskrediter. Denna lösning benämns Scandinavian Cash Pool. Utöver tillgodohavanden i danska och norska kronor inom ramen för Scandinavian Cash Pool, accepterar Riksbanken även tillgodohavande i euro som betalas in till Riksbanken via Deutsche Bundesbank. För att använda utländsk valuta som säkerhet krävs dock ett särskilt avtal med Riksbanken, läs mer i dokumentet "Anvisningar säkerheter" under relaterat innehåll. 

Vid värderingen av säkerheter gör Riksbanken ett värderingsavdrag som tar hänsyn till vilken risk ett visst värdepapper är förknippat med. Normalt beror värderingsavdraget på vilken typ av värdepapper det är, dess likviditet och löptid. De olika typer av värdepapper som Riksbanken accepterar är placerade i tre olika likviditetskategorier. Ett extra värderingsavdrag kan göras om de värderingspriser som Riksbanken har tillgång till inte är dagsaktuella. Se "Anvisningar säkerheter" för utförlig beskrivning av värdering av säkerheter. På sidan Godkända säkerheter redovisas det aktuella värderingsavdraget (haircut) inklusive eventuellt extra värderingsavdrag.

Ny åtgärd

I samband med coronapandemin behöver bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor stärkas och därför har Riksbanken lättat på kraven kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar av Riksbanken.

Lättnaderna innebär att de särskilda begränsningsregler som gällt för säkerställda obligationer (bostadsobligationer) slopas fram till 30 december 2024. Dessutom kan under den tiden egna säkerställda obligationer, det vill säga säkerställda obligationer som givits ut av motparten eller någon närstående, också användas som säkerhet. Läs mer via länkarna nedan under "Relaterat innehåll".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-09